Skip to main content

Mô hình SaaS: Lợi ích của hệ thống ERP đám mây

Đổi mới là chìa khóa để tăng trưởng. Tổ chức của bạn càng đổi mới nhanh thì bạn càng đạt được mục tiêu nhanh hơn. Tuy nhiên, các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại chỗ truyền thống thường tỏ ra quá cứng nhắc để theo kịp công nghệ và phương thức kinh doanh đang phát triển. Đó là lý do khiến đám mây đã trở thành lựa chọn triển khai phần mềm SaaS ERP ưa thích cho các công ty thuộc mọi quy mô.

10 lý do khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chọn SaaS ERP đám mây của Epicor

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) dựa trên đám mây mang lại sự linh hoạt, khả năng thay đổi quy mô và dễ dàng bắt kịp với sự đổi mới. Với suy nghĩ đó, hãy cùng khám phá 10 lý do hàng đầu khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chọn SaaS ERP đám mây của Epicor để thúc đẩy tăng trưởng.