8 Lưu ý khi lựa chọn Hệ thống ERP cho Doanh nghiệp

Làm thế nào để tìm được Hệ thống ERP giải quyết được vấn đề thay vì tạo ra chúng

Dù doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn hay nhỏ, hệ thống ERP sẽ luôn có khả năng giúp nhà quản lý và các nhân viên làm việc hiệu quả hơn,  có chất lượng cuộc sống cao hơn - chỉ cần doanh nghiệp chọn hệ thống phù hợp.

Cuốn Ebook Epicor này sẽ trình bày 8 Lưu ý Quan trọng khi Doanh nghiệp cài đặt hoặc nâng cấp hệ thống ERP, bao gồm:

  • Chuyên môn trong ngành sản xuất đã được chứng minh
  • Các lựa chọn Triển khai phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
  • Dễ dàng sử dụng

 

Ghi chú: Nội dung trong eBook bằng tiếng Anh