Skip to main content

Truyền dữ liệu dễ dàng, thiết kế dành riêng bạn

Chuyển sang Kinetic? Công cụ di chuyển dữ liệu của chúng tôi được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp chuyển từ hệ thống ERP cũ sang Kinetic. Với mục đích là để chuyển đổi nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, bộ công cụ này giúp loại bỏ việc nhập liệu thủ công, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu và giúp cho doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru. Bao gồm cả Công cụ trích xuất dữ liệu và Công cụ quản lý dữ liệu (DMT), cùng với các mẫu có thể tùy chỉnh, Công cụ di chuyển dữ liệu của chúng tôi sẽ đem lại:

  • Di chuyển dữ liệu nhanh chóng và hoàn hảo
  • Biện pháp an ninh mạnh mẽ
  • Quản lý nhập liệu dễ dàng
KHÁM PHÁ TÍNH NĂNG

Lợi ích đối với các nhà sản xuất

Di chuyển dữ liệu nhanh chóng và hoàn hảo

Đơn giản hóa quá trình chuyển đổi của bạn sang Kinetic bằng các công cụ giúp di chuyển dữ liệu nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối. Hãy tạm biệt quá trình thủ công nặng nhọc và dễ phát sinh lỗi. DMT xác thực tính toàn vẹn dữ liệu theo logic nghiệp vụ và sẽ thông báo cho bạn về các trường bắt buộc.

XEM TÍNH NĂNG

Biện pháp an ninh mạnh mẽ

Tính toàn vẹn dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu. DMT thực thi các giao thức bảo mật nghiêm ngặt trong khi nhập—để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn an toàn và tuân thủ. Bảo mật cao với Epicor Account, Windows® Authentication®, Epicor Identity Provider và Microsoft® Azure®.

Quản lý nhập liệu dễ dàng

Các tính năng thân thiện với người dùng của DMT giúp bạn quản lý việc nhập liệu một cách dễ dàng như cập nhật, xóa hoặc thêm hàng loạt thông tin mới trong khi vẫn duy trì tính tuân thủ đầy đủ và toàn vẹn dữ liệu.

Tính năng thiết yếu