Skip to main content

Hệ thống ERP của Epicor và Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Tìm nền tảng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Các giải pháp ERP từ Epicor giúp các công ty tăng trưởng ở mọi quy mô

ERP là gì?

Hệ thống Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp các công ty quản lý và đơn giản hóa các quy trình kinh doanh của họ bằng cách nhập mọi thông tin vào một cơ sở dữ liệu và giao diện duy nhất. Khi mọi bộ phận hoặc đơn vị đều có phần mềm và nguồn dữ liệu của riêng mình, tính hiệu quả sẽ bị giảm sút. Các quy trình phức tạp sẽ làm tiêu hao thời gian và tiền bạc. Nhiều cơ sở dữ liệu sẽ tạo ra lộn xộn và trùng lặp. Việc thiếu tầm nhìn sẽ làm cho việc tìm và khắc phục các sự cố trở nên khó khăn. Hệ thống ERP sẽ kết nối các nhân viên với thông tin họ cần để hỗ trợ khách hàng, các quy trình và dự án một cách hiệu quả hơn.