Skip to main content

Lập kế hoạch và lập lịch trình

Sử dụng thời gian và nguồn lực có hạn của bạn tốt hơn bằng các giải pháp dự báo, lập kế hoạch và lập lịch trình.

Chuyển đến các giải pháp dành cho: Sản xuất

Trực quan hóa hoạt động lập kế hoạch và lập lịch trình

Các tổ chức dựa vào những công cụ lập kế hoạch và lập lịch trình chính xác, linh hoạt để quản lý tài nguyên cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các giải pháp của Epicor hỗ trợ nhà sản xuất và nhà phân phối lập kế hoạch và lập lịch trình cho thiết bị, nhân viên và vật liệu cần thiết để kịp ngày vận chuyển. Đối với nhà bán lẻ, Epicor giúp bạn sắp xếp số lượng nhân công phù hợp nhằm hỗ trợ người mua hàng theo cách có thể sinh lời. Với các công cụ lập kế hoạch và lập lịch trình được tích hợp vào hệ thống Epicor dành riêng cho ngành, doanh nghiệp của bạn có sự chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.