Skip to main content

Cao su và nhựa

Cải thiện hiệu quả và quản lý sự tăng trưởng.

LIÊN HỆ

Các nhà sản xuất cao su và nhựa đứng trước nhu cầu ngày càng tăng về cải thiện chất lượng, hiệu quả, giao hàng đúng giờ, giá cả và kiểm soát chi phí, cũng như tăng cường sự phát triển và nhu cầu về sản phẩm trên tất cả thị trường. Do đó, các nhà phát triển đang tìm những phương thức hiệu quả hơn để quản lý vật liệu thô, cải thiện hiệu quả sản xuất, thắt chặt lịch trình giao hàng và tăng lợi nhuận. Epicor cho cao su và nhựa là một giải pháp được chứng minh giúp đáp ứng các thách thức khác biệt của doanh nghiệp sản xuất, tập trung vào ép phun, ép nóng, ép trồi và các khả năng sản xuất phức tạp tương tự.

  • Cải thiện hiệu quả hoạt động bằng khả năng quan sát trong thời gian thực được triển khai trong nhà máy và các hoạt động kinh doanh
  • Quản lý thiết kế, nguyên mẫu và tạo ra các sản phẩm phức tạp nhằm giải quyết những nhu cầu mới của khách hàng
  • Giảm sự lãng phí bằng cách kiểm soát chi phí và quản lý các thành phần chi phí chính chặt chẽ hơn
  • Tăng tối đa hiệu quả thiết bị nhờ dữ liệu về hiệu quả trong thời gian thực và khả năng loại bỏ việc thu thập dữ liệu theo cách thủ công
  • Cải thiện các kết quả kinh doanh sau thuế nhờ liên tục quản lý các chuỗi cung ứng

Giải pháp phần mềm cao su và nhựa

ERP trên đám mây

Các công ty hàng đầu chọn đám mây để tập trung vào sự tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, trong khi cải thiện tính bảo mật, sự liên tục trong kinh doanh và khả năng cộng tác.

Tìm hiểu thêm

MES nâng cao của Epicor

Phần mềm kiểm soát sản xuất cung cấp tính năng kiểm soát và theo dõi tức thì.

Tìm hiểu thêm

Kinetic

Tên mới cho Epicor ERP, giải pháp phần mềm ERP toàn diện có sẵn tại chỗ hoặc trên đám mây.

Tìm hiểu thêm

Nguồn lực phần mềm cho cao su và nhựa

Liên hệ

Hàng ngàn nhà sản xuất vừa và nhỏ sử dụng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển. Bạn thì sao? Hãy liên hệ với chúng tôi để trò chuyện về việc tìm giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh đặc biệt của bạn.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.

Các lĩnh vực sản xuất khác