Skip to main content

Thông tin phát hành và sản phẩm mới ra mắt

kinetic-collage-1705.png

Chú trọng vào tương lai

Nắm bắt giá trị thực của ERP đám mây với hoạt động sản xuất để hiểu rõ cách thúc đẩy khả năng tăng trưởng và sinh lợi của bạn. Chuyển đổi theo kỹ thuật số để tận dụng dữ liệu và đổi mới không giới hạn.

Trực quan và có thể mở rộng

Các ứng dụng trực quan, có thể cấu hình và dựa trên trình duyệt có hướng dẫn giúp bạn tạo ra trải nghiệm của riêng mình và truy cập vào các tính năng được tích hợp như APS, CRM và CPQ.

Được thiết kế dành cho bạn

Kinetic được phát triển nhờ bạn, dành cho bạn – một nền tảng đám mây đang tăng trưởng nhanh chóng với 70.000 người dùng là nhà sản xuất. Hãy tin tưởng Đội ngũ chuyên gia của Epicor để phát triển tối đa khả năng của bạn về mở rộng quy mô, cạnh tranh và thu hút các nhân tài hàng đầu. 

Yêu cầu xem bản giới thiệu
Nắm bắt giá trị thực của đám mây và vị thế doanh nghiệp của bạn vì một tương lai không giới hạn. Gửi biểu mẫu ngay để tìm hiểu thêm về Kinetic.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.