• ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง

 • ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังจาก Epicor ให้ความยืดหยุ่นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ลดสินค้าคงเหลือส่วนเกิน หรือล้าสมัย เพิ่มกระแสเงินสด และเพิ่มระดับการบริการลูกค้า ซอฟต์แวร์ด้านการจัดจำหน่ายของ Epicor จะดักจับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อ พนักงานของคุณจะไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปคลังสินค้าเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่มีอยู่เพราะไม่เชื่อข้อมูลในระบบ ด้วยซอฟต์แวร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลังจาก Epicor ทำให้คุณมีข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ นอกจากนี้ผู้จัดจำหน่ายที่มีสาขาหลายแห่งสามารถถ่ายโอนสินค้าระหว่างสาขาและติดตามการใช้สินค้าที่ระดับเฉพาะพื้นที่ได้

  ฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัย

  ฟังก์ชั่นด้านการจัดการสินค้าคงคลังในซอฟต์แวร์ของ Epicor ประกอบด้วย:

  • การพยากรณ์ความต้องการขั้นสูง
   ระบบการพยากรณ์ความต้องการขั้นสูงจะช่วยให้ไม่ต้องคาดเดาปริมาณการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของเราใช้ระบบการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ได้รับการพิสูจน์ทางอุตสาหกรรมมาแล้ว พร้อมมีรายงานมาตรฐาน มุมมองแบบกราฟิก และสูตรที่ผู้ใช้กำหนดได้เองเพื่อแยกแยะรูปแบบความต้องการเฉพาะของสินค้าทุกรายการที่อยู่ในคลังสินค้าของคุณ
  • การเรียกเก็บเงินตามล็อตสินค้า
   คำสั่งซื้อที่ต่างกันจำเป็นต้องมีวิธีการจัดซื้อที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างวิธีการจัดซื้อแบบทั้งใบหรือเป็นรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการจัดซื้อหลายรูปแบบและวิธีการเรียกเก็บเงินที่กำหนดได้เอง คุณสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้า จัดการระดับสินค้าคงคลัง กำจัดสินค้าคงเหลือส่วนเกิน และรวมการจัดซื้อ การกำหนดราคา การส่งมอบ และจัดการบัญชีลูกหนี้ได้
  • ตรวจสอบที่มาของล็อตสินค้า
   ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังจาก Epicor ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการติดตามสินค้าแต่ละล็อตตามความต้องการของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย ซอฟต์แวร์ของเราช่วยให้คุณสามารถกำหนดหมายเลขกำกับสินค้าแต่ละล็อต ซึ่งทำให้ติดตามที่มาของสินค้า และกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าแต่ละล็อตได้ ฟังก์ชั่นด้านการตรวจสอบที่มาของล็อตสินค้าช่วยให้คุณควบคุมสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น มีกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น และบริการลูกค้าได้ดีขึ้น
  • สินค้าคงคลังที่ถูกจัดการโดยผู้ผลิตสินค้า
   หากลูกค้าของคุณมีงานยุ่ง ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังของเราช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการเข้าถึงสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าจากคลังสินค้าของคุณไปยังสถานที่ของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ เป็นการส่งสินค้าที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าโดยการติดตามการใช้สินค้าที่ระดับเฉพาะพื้นที่ได้

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง

  ฟังก์ชั่นด้านการจัดการสินค้าคงคลังมีอยู่ในซอฟต์แวร์ Epicor Prophet 21 (เดิมมีชื่อว่า Activant Prophet 21) ซอฟต์แวร์ Epicor 9 ERP, ซอฟต์แวร์ Epicor Prelude (เดิมมีชื่อว่า Activant Prelude) และซอฟต์แวร์ Epicor Eclipse (เดิมมีชื่อว่า Activant Eclipse) ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นจะทำให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าแก่ลูกค้าทั่วโลกได้ดีขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังจาก Epicor โทร +65 6333 8121 และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นของ Epicor หรืออีเมล์มาหาเราได้ที่ asiamarketing@epicor.com

 • Epicor ERP Virtual Tour

  ื่อเข้าไปดูการแนะนำและสาธิตการทำงานของ ERP

  คลิ๊กที่นี่เพ»