• Epicor ERP

  Epicor ERP Epicor ERP ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเติบโต สร้างสรรค์และแข่งขันในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน

  ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างเต็มที่

  Epicor ERP ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอ้างอิงกับข้อมูลจริง มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลกำไรได้ในระดับสูงสุด

  • สืบค้นตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่สำคัญได้ง่าย ๆ เพื่อติดตามผลกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์
  • เจาะรายละเอียดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สร้างกำไรได้เต็มที่ รวมทั้งลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
  • ตัดสินใจได้จากข้อมูลที่เชื่อถือได้พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อให้คุณทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและสามารถปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น


   

  “เราต้องการวิธีการที่ดีที่สุดในการยกระดับการทำงานของเรา...Epicor ERP ทำให้เราได้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการพิจารณาการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับต้นทุน”

  Cliff Brooks, Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

   

  เพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  การวางแผนทรัพยากร งบดุลและการกระจายงาน ประสานงานกับซัพพลายเออร์และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ Epicor ERP ช่วยคุณในการผลักดันผลผลิตของคุณ

  • ส่งเสริมการทำงานในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ดีขึ้น พร้อมเกณฑ์ชี้วัดด้านการผลิตที่เชื่อถือได้
  • ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในตัว และระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร
  • ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และขีดความสามารถด้านการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดี (OEE)

  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

  ลูกค้า Epicor ERP สองในสามแจ้งว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%

  ที่มา: TechValidate.

  Epicor ERP ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาสในการเติบโต

  Epicor ERP ช่วยคุณในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตที่กำลังเติบโตต้องประสบ

  • เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และผลักดันการเติบโตทางธุรกิจด้วยคุณสมบัติการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละประเทศ
  • เพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการปรับตัวสู่ระบบดิจิตอลให้กับธุรกิจของคุณ
  • สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อโอกาสใหม่ ๆ ด้านการเติบโต้ผ่านระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ กระบวนนการที่ต่อเนื่องและการแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
   

  “Abatement Technologies คือบริษัทที่ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ...เราเติบโตด้วยอัตราเลขสองหลักทุกปี เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าสิ่งสำคัญคือการเลือกลงทุนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในระบบ ERP ของเราเพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับยอดขายมากที่สุด”

  Jonathan Baldin ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | Abatement Technologies

   

  Epicor ERP สามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ

  Epicor จัดหาสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อรองรับธุรกิจของคุณทั้งในวันนี้และในอนาคต

  • สัมผัสกับเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะกลายเป็นมาตรฐานแห่งอนาคต
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและสะดวกยิ่งกว่าผ่านสถาปัตยกรรมแบบเปิดและฟังก์ชั่นในการต่อขยายระบบการทำงาน
  • เป็นมากกว่าประสิทธิภาพและความคุ้มค่ากับเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
   

  “เราต้องการระบบที่ดีที่สุดในวงการธุรกิจ เราเลือก Epicor ERP เนื่องจากมีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ง่าย”

  Jimmy Faroh ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | Challenger Door

   

  จัดการธุรกิจของคุณในทุก ๆ ด้านด้วย Epicor ERP

  การบริหารจัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  จัดการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนจากโอกาสเป็นการปิดการขายจริง

  ระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

  เก็บ บันทึก จัดการและเรียกค้นเอกสารและข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ทุกตัว

  ดำเนินการและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดเวลาที่ไม่เกิดผลผลิตและความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ

  See More

  การบริหารจัดการโครงการ

  วางแผนและดำเนินโครงการที่ง่าย ๆ หรือซับซ้อนหลายระดับได้ภายใต้มาตรการควบคุมต้นทุนและเงื่อนไขในการออกบิลที่เข้มงวด

  การจัดการทรัพยากรบุคคล

  จัดการแรงงานของคุณในระดับสากล ทั้งในการคัดสรรไปจนถึงการเกษียณอายุ รวมทั้งบ่มเพาะวัฒนธรรมเพื่อผลักดันการเติบโต

  ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ทางธุรกิจ

  รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

  การจัดการด้านการเงิน

  จัดการด้านการเงิน พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มี

  ลดความยุ่งยากในกระบวนการ ปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไรไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความซับซ้อนอย่างไร

  See More

  การจัดการบริการและทรัพยากร

  ประสานกระบวนการให้บริการเพื่อจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

  การจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

  จัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั่้งการคาดการณ์ไปจนถึงการดำเนินการตามสั่ง

  การจัดการผลิตภัณฑ์

  ปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิศวกรรม จัดซื้อ การผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายรับรองคุณภาพ

  การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

  ควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้พนักงานและพันธมิตรทราบปัจจัยเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

  การจัดการด้านการขาย

  จัดทำข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำ ปรับวงจรการสั่งซื้อและรับเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

  Success Stories

  Big Ass Fans

  “Epicor ERP เชื่อมโยงธุรกิจของเราเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด”

  Greg Finley
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  Philadelphia Mixing Solutions

  “เรารู้ว่าเราต้องส่งสินค้าอะไรบ้างในแต่ละวัน และระบบนี้ทำให้การวางแผนเวลาในการผลิตง่ายขึ้นมาก”

  Ivy Ganster
  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

  Fibrebond

  “การตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา”

  Gerard Smolenski
  ผู้จัดการฝ่ายสูตรการผลิต

  กำหนดสถานะทางธุรกิจของคุณเพื่อให้เติบโตในการสร้างผลกำไรกับระบบการทำงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจาก Epicor ERP ที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขในการทำงานเฉพาะของคุณ

  ERP Virtual Tour

  ทัวร์เสมือนจริง

  ทัวร์เสมือนจริงสำรวจ Epicor ERP ทั้งวิดีโอสาธิต เอกสารข้อมูลและข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับขีดความสามารถของระบบ