• seamarketing@epicor.com ǀ ติดต่อ Epicor: (66) 2 697 9130
 • เลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมแบบไม่ต้องปวดหัว

  คู่มือนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของเราที่ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจที่กำลังเติบโตหลายพันรายจากทั่วทุกมุมโลก โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • 4 สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกผู้ค้าระบบ ERP
  • 4 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกระบบ ERP ของคุณ

  การติดตั้งระบบ ERP ให้สำเร็จขึ้นอยู่กับการมีกลยุทธ์ด้าน ERP ที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยพิจารณาในแต่ละประเด็นเหล่านี้ คุณควรเน้นไปที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมของคุณที่สามารถทำงานร่วมกับคุณในการจัดลำดับความสำคัญด้านความต้องการทางธุรกิจของคุณ

  ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ


 • ดาวน์โหลดคู่มือ

  โปรดเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเครื่องหมาย *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • เกี่ยวกับ Epicor

  Epicor Software Corporation ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ โดยการนำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบขึ้นตามความต้องการของลูกค้า
  ในอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย ค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีกับความต้องการด้านการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าของเรา นั่นคือสิ่งที่ถูกผนวกไว้ในโซลูชั่น ทั้งแบบคลาวด์ แบบโฮสต์ และแบบติดตั้งเพื่อการใช้งานในแต่ละสถานที่ ด้วยความเข้าใจที่เจาะลึกถึงความต้องการในอุตสาหกรรม โซลูชั่น Epicor จึงช่วยเพิ่มการเติบโตควบคู่ไปกับการจัดการความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เป็นโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้ทำได้อย่างอิสระ ขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุยกับผู้เชี่ยวชาญ »