• seamarketing@epicor.com ǀ ติดต่อ Epicor: (66) 2 697 9130
 • เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ผลิตสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไร

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ eBook เรื่อง “การสร้างอนาคตที่ดีกว่า” (Building a Better Tomorrow) จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงธุรกิจการผลิตของคุณเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

  อ่าน eBook ในตอนนี้เพื่อค้นหาว่าเพราะเหตุใดจึงจำเป็นที่จะต้อง:

  • ปรับใช้เทคโนโลยีล่าสุด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัล
  • ใช้โซลูชั่น ERP เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่าสูงสุด
  • ลงทุนในโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
 • รับ eBook
  การสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วย ERP

  โปรดเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเครื่องหมาย *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • เกี่ยวกับ Epicor

  Epicor Software Corporation ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ โดยการนำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบขึ้นตามความต้องการของลูกค้า
  ในอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย ค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีกับความต้องการด้านการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าของเรา นั่นคือสิ่งที่ถูกผนวกไว้ในโซลูชั่น ทั้งแบบคลาวด์ แบบโฮสต์ และแบบติดตั้งเพื่อการใช้งานในแต่ละสถานที่ ด้วยความเข้าใจที่เจาะลึกถึงความต้องการในอุตสาหกรรม โซลูชั่น Epicor จึงช่วยเพิ่มการเติบโตควบคู่ไปกับการจัดการความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เป็นโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้ทำได้อย่างอิสระ ขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุยกับผู้เชี่ยวชาญ »