• seamarketing@epicor.com ǀ ติดต่อ Epicor: (66) 2 697 9130
  • เมดิออนเลือกระบบ ERP ของเอพิคอร์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และทำให้เติบโตเร็วขึ้น

    เมดิออนเลือกระบบ ERP ของเอพิคอร์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และทำให้เติบโตเร็วขึ้น

    "เรามาถึงจุดที่การดำเนินงานมีความซับซ้อนจนต้องการการสนับสนุนจากโซลูชั่นซอฟต์แวร์ ERP แบบบูรณาการ และทำงานครอบคลุมมากขึ้น ที่เมดิออน เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่านวัตกรรมคือกุญแจสำคัญในการคงความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนในระบบ ERP ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา"

    เฮนรี่ จาจ้า, รองผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ เมดิออน อินโดนีเซีย

    ดาวน์โหลดเรื่องราวความสำเร็จ