• ขยายธุรกิจของคุณด้วย Epicor

  Epicor Software Corporation ให้ซอฟต์แวร์ธุรกิจเฉพาะอุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การจัดจำหน่าย ค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีกับกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการในการดำเนินงานที่มีเอกลักษณ์ของลูกค้าของเราถูกใส่ไว้ในทุกโซลูชั่นทั้งที่อยู่ในคลาวด์ ระบบที่ถูกฝากไว้ หรือที่ติดตั้งใช้งานภายในองค์กร

  ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 20,000 รายใน 150 ประเทศทั่วโลกที่อาศัยความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นของเราในการปรับปรุงขีดความสามารถและสร้างผลกำไร Epicor ช่วยผลักดันการเติบโตให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกด้วยโซลูชั่นที่ประกอบด้วย

  • ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ Epicor
  • ระบบจัดการทุนมนุษย์ (HCM)
  • ระบบจัดการการเงิน
  • ระบบการดำเนินการผลิต (MES)
  • ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM)
  • ซอฟต์แวร์ค้าปลีก
  • ซอฟต์แวร์จัดจำหน่าย
  • ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจไม้แปรรูป และวัสดุก่อสร้าง
  • ซอฟต์แวร์ด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Epicor ที่กำลังทำงานอยู่ในระดับโลกกำลังส่งมอบผลประโยชน์อันน่าประทับใจให้กับบริษัทต่างๆ เช่นเดียวกับบริษัทของคุณ ด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมของคุณอย่างลึกซึ่ง โซลูชั่นของ Epicor ช่วยส่งเสริมการเติบโตในขณะที่ช่วยจัดการความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ ผลที่ได้คือโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งทำให้ทรัพยากรของคุณเป็นอิสระเพื่อให้คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับ Epicor หรือ ติ ดต่อเรา

  สำรวจโซลูชั่น และผ ลิตภั ณฑ์แบบ เต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

 • Ask an Expert - Email, Phone and Chat

 • Epicor ERP Virtual Tour

  ื่อเข้าไปดูการแนะนำและสาธิตการทำงานของ ERP

  คลิ๊กที่นี่เพ»