• seamarketing@epicor.com ǀ ติดต่อ Epicor: (66) 2 697 9130
 • ผู้ผลิตทั่วโลกต่างกำลังเร่งการเติบโตทางธุรกิจเช่นเดียวกับคุณ แต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะสามารถเพิ่มผลกำไร หรือมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นในระหว่างทางได้

  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวม 7 เรื่องราวของผู้ผลิตจากทั่วโลกมานำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญซึ่งทำให้การเติบโตเป็นไปได้ด้วยดี และวิธีการที่ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ Epicor® จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยไม่ตกเป็นเหยื่อจากความเสี่ยงของการเติบโต ดาวน์โหลด eZine ของเพื่อค้นพบวิธีการที่ธุรกิจต่างๆ เช่นเดียวกับคุณได้ลงมือทำ:

  • การได้แปรียบเชิงการแข่งขันเกิดจากการวางแผนที่ดี ความคล่องตัว ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทักษะของบุคลากรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • การรับมือกับความท้าทายของการเติบโตที่ไม่ได้อยู่ในแผน เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการ และการเอาชนะความกดดันในการดำเนินงานอื่นๆ ต้องใช้การจัดการที่ซับซ้อนเข้ามาช่วยทำ ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น

  หากธุรกิจของคุณกำลังมีแผนการขยายการเติบโต ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด eZine เพื่อหาสิ่งที่เพื่อนของคุณได้ทำอะไรไปบ้าง ในการเพิ่มผลกำไร รวมทั้งวิธีที่ Epicor สามารถเข้าไปสนับสนุนได้

 • รับ eZine

  โปรดเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเครื่องหมาย *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • เกี่ยวกับ Epicor

  Epicor Software Corporation ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ โดยการนำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่น ที่ถูกออกแบบขึ้นตามความต้องการของลูกค้า
  ในอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย ค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีกับความต้องการด้านการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าของเรา นั่นคือสิ่งที่ถูกผนวกไว้ในโซลูชั่น ทั้งแบบคลาวด์ แบบโฮสต์ และแบบติดตั้งเพื่อการใช้งานในแต่ละสถานที่ ด้วยความเข้าใจที่เจาะลึกถึงความต้องการในอุตสาหกรรม โซลูชั่น Epicor จึงช่วยเพิ่มการเติบโตควบคู่ไปกับการจัดการความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เป็นโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้ทำได้อย่างอิสระ ขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุยกับผู้เชี่ยวชาญ »