Skip to main content

การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการวางแผน การประกอบ การขนส่ง และส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำหรับระบบจัดจำหน่ายขององค์กร แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือทำอย่างไรให้สามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้คุณจำเป็นต้องอาศัยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม.

Epicor Distribution ให้ฟังก์ชั่นการทำงานครบตามที่คุณต้องการ ซึ่งประกอบด้วยโซลูชั่นด้านห่วงโซ่อุปทานเชิงลึก การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด และอื่นๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะคัดเลือก บรรจุ และขนส่งสินค้าแบบง่ายๆ หรือขยายช่องทางในการสั่งซื้อจากเป็นหลายช่องทางด้วยบริการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าของคุณ Epicor Distribution ทำให้คุณอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเสมอ.

Men in a warehouse talking, looking at a tablet, one of them sitting in a forklift

ช่องที่มี * จำเป็นต้องใส่ข้อความ

Epicor ให้คุณค่าต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์