Skip to main content

Influencers

การตัดสินใจด้านเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องสามารถสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้แต่การตัดสินใจที่ถูกต้องจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ บ่อยครั้งที่ทีมผู้บริหารมักจะติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญ ERP เพื่อใช้ประสบการณ์ลดความเสี่ยง และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โปรแกรม Influencer ของเราช่วยให้ข้อมูลเป้าหมายและเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง ดังนั้นเมื่อเราเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว เราจะอยู่เคียงข้างคุณ

in·flu·ence

ความสามารถที่จะมีผลกระทบต่ออุปนิสัย การพัฒนา หรือพฤติกรรมของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง หรือตัวผลกระทบเอง

ติดต่อเรา
เราสามารถไปต่อได้ แต่เราควรเชื่อมโยงและเข้าใจเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ มาดูกันว่าเราจะทำงานร่วมกันได้หรือไม่

ช่องที่มี * จำเป็นต้องใส่ข้อความ