Skip to main content

วิธีการทำงาน

คุณจะประหยัดเงินได้มากเท่าไรเมื่อใช้ Epicor Quick Ship ค้นหาคำตอบภายใน 1 นาที 

ขยายระบบ ERP เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง

Quick Ship จะติดต่อผู้ให้บริการจัดส่งที่คัดสรรผ่าน API ของเว็บ แล้วดึงค่าขนส่งและข้อมูลการติดตามพัสดุโดยอิงจากขนาด น้ำหนัก ความกว้างยาวและหนา จำนวนพัสดุ และรหัสไปรษณีย์ปลายทาง แล้ว Quick Ship จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบ ERP ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำการคัดลอกและวางด้วยตนเอง จากนั้นจึงพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับผู้จัดส่งและเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม

แผนภาพ Quick Ship
พนักงานชายกำลังใช้แท็บเล็ตตรวจสอบสินค้าในโกดัง

เพิ่มความภักดีของลูกค้าผ่าน Rate Shopping

Quick Ship มีบริการ Rate Shopping เมื่อทำการสั่งซื้อหรือจัดส่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้ค่าจัดส่งที่ถูกและเพิ่มความภักดีให้ธุรกิจของคุณ และในท้ายกระบวนการ จะมีการแจ้งค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วกลับไปยังแพลตฟอร์ม ERP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ระบบออกใบเสร็จค่าจัดส่งเอง การจัดส่งระหว่างประเทศส่งผลให้ต้องจัดทำเอกสารแบบต่างๆ ตามประเทศปลายทาง

ลดความเสี่ยงและความซับซ้อนในการจัดส่งวัตถุอันตราย

ลดค่าปรับที่อาจต้องเสียและลดการจัดส่งคืนสินค้า รวมถึงลดความซับซ้อนในการจัดส่งวัตถุอันตรายด้วยเอกสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ Quick Ship จะทราบหากสินค้าที่จัดส่งต้องมีเอกสารวัตถุอันตราย จากนั้นจะบันทึกข้อมูลการจัดประเภท แล้วจึงจัดทำเอกสารที่จำเป็น เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ DGIS ที่มีให้อยู่แล้วในตัว ความการจัดส่งวัตถุอันตรายก็เป็นเรื่องง่ายดายดังเช่นการขนส่งที่ไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นพิเศษ

สัญลักษณ์วัตถุอันตรายประเภทที่ 3 (ของเหลวไวไฟ) สีแดงติดอยู่หลังรถบรรทุกเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน

ความสามารถ

แพลตฟอร์มที่เข้ากันได้:  Kinetic

Trusted by Top Brands