Skip to main content

Service Pro จาก Epicor

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามในระบบคลาวด์สำหรับองค์กรผู้ให้บริการและช่างเทคนิคที่เน้นการเติบโต

ใช้บริการภาคสนามและการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมได้อย่างเต็มที่ด้วยโซลูชั่นแบบผสานการทำงาน

การดำเนินธุรกิจบริการที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการทำให้ลูกค้าพอใจ
ในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่วันที่ขายและเริ่มบริการ ไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบ และการซ่อมแซม

Service Pro จาก Epicor ช่วยพัฒนาการจัดการบริการภาคสนามอย่างกว้างขวางระดับองค์กร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานภาคสนามเคลื่อนที่

  • การติดตามทรัพย์สินอุปกรณ์ลูกค้า
  • การรับประกันและการจัดการสัญญา
  • ตารางการบำรุงรักษาและคนดูแล
  • บริการภาคสนามเคลื่อนที่
  • รายงานข้อมูลการบริการแบบเรียลไทม์
  • การตรวจสอบและการแบ่งสัดส่วน
  • การผสานการทำงานกับ Kinetic ชื่อใหม่สำหรับ Epicor ERP

 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล์ หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare