Skip to main content

การจัดการธุรกิจทั่วโลก

ดำเนินธุรกิจแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่สำคัญว่า การกระจายตัวของบุคลากรทั่วโลกจะเป็นอย่างไร

โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจทั่วโลกของ Epicor

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ Epicor ก็สามารถช่วยคุณจัดการองค์กรของคุณทั่วโลกให้เป็นหนึ่งธุรกิจที่เชื่อมโยงกันได้ โซลูชันการจัดการธุรกิจทั่วโลกของเราทำให้การจัดการหลายไซต์ หลายภาษา และหลายสกุลเงินง่ายขึ้น ที่ดียิ่งกว่านั้น โซลูชันยังช่วยให้บุคลากรทั่วโลกของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และข้อมูลธุรกิจในแอปพลิเคชันเดียว—ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียวให้แก่คุณ