Skip to main content

ซอฟต์แวร์การก่อสร้างและวิศวกรรม

ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและสร้างกำไรได้

อุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้างเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ โดยสังเกตได้จากวงจรการเติบโตและถดถอย และล่าสุดนี้จากการเข้าซื้อและควบกิจการ ผู้เชี่ยวชาญต่างก็มองเห็นอนาคตอันดี และชี้ว่าบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างจะลงทุนมากขึ้นในเทคโนโลยีใหม่เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อแข่งขันในตลาดโลก Epicor มีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือมอบให้ยิ่งกว่านั้น

  • มองเห็นทรัพยากรในโครงการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงทรัพย์สิน สินค้าคงคลัง วัสดุ และแรงงาน
  • การจัดการโครงการแบบครบวงจร รวมถึงโครงสร้างการจัดแบ่งงานหลายระดับ การจัดตารางเวลาทรัพยากรที่รัดกุม และการจัดการสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในโครงการที่แม่นยำตามเวลาที่กำหนดผ่านการรวบรวมเวลา วัสดุ และธุรกรรมการใช้จ่ายอย่างราบรื่น
  • การจัดการการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) แบบฝังที่รวมถึงการย้อนดูการประมูลที่ผ่านมา
  • ความสามารถในการรับรู้รายได้ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการติดตามการสร้างกำไรและการควบคุมอัตรากำไร
  • การจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร ซึ่งปรับปรุงความเสถียรและลดต้นทุนในการดูแลรักษาอุปกรณ์

“เงินที่เราสามารถประหยัดได้ผ่านโซลูชั่น Epicor ERP [Kinetic] ถือว่ามหาศาลเลยค่ะ”

Tracey Gregory
CFO และรองประธานฝ่ายการเงินแห่ง Insul-Serve Management Ltd

โซลูชั่นซอฟต์แวร์การก่อสร้างและวิศวกรรม

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ

โบรชัวร์และเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare