โซลูชันและซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

Epicor ERP

Epicor ERP เป็นซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กรที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่พัฒนาในด้านการผลิตและการกระจายสินค้าโดยเฉพาะ

Epicor CMS

Epicor CMS ช่วยให้ทำการปรับแต่งด้วยตนเองในส่วนต่างๆ ได้ตั้งแต่การออกใบเสนอราคา การเงิน และสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการแมปการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์

Epicor Mattec MES

เข้าใช้งานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการผลิตของโรงงาน และเพิ่มคุณภาพและการบริการลูกค้าด้วยระบบดำเนินการผลิตของ Epicor Mattec

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ

ภาพรวมของการผลิตด้วย Epicor

Epicor ERP ขจัดความซับซ้อน ช่วยให้ ERP ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นทำงานร่วมกันได้มากกว่า และตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น