• อุตสาหกรรม

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณ โซลูชั่นของ Epicor จะช่วยส่งเสริมการเติบโต ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากโซลูชั่นอันทรงประสิทธิภาพที่ให้คุณใช้งานอย่างอิสระ เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณเมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์ Epicor หมายถึงมีการติดตั้งหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งใด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตั้งค่าด้วยตนเองน้อยลง และมองเห็นผลตอบแทนได้เร็วยิ่งขึ้น