ภาพรวม
การสร้างผลกำไร
ผลผลิต
ความเรียบง่าย
ความพร้อมสำหรับอนาคต

สร้างขึ้นเพื่อการเติบโตด้านการผลิต

แข่งขัน พัฒนา และเติบโตในโลกที่เชื่อมต่อกัน Epicor ERP ช่วยผู้ผลิตควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้

  • ช่วยให้ผู้ใช้ปรับใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยมีส่วนต่อประสานและเครื่องมือที่เรียบง่ายและทันสมัยเพื่อให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น
  • ตัดสินใจอย่างได้ประโยชน์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไร
  • ให้คุณทำได้มากกว่าที่เคยด้วยทรัพยากรที่น้อยลงผ่านแนวทางใหม่ ๆ ที่คุณค้นพบในการประสานความร่วมมือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ
  • ปรับขนาดและพัฒนาด้วยระบบที่ช่วยให้คุณก้าวทันเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ERP คืออะไร

จัดการธุรกิจของคุณในทุก ๆ ด้านด้วย Epicor ERP

การบริหารจัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

จัดการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนจากโอกาสเป็นการปิดการขายจริง

การวางแผนและกำหนดกรอบเวลา

ดำเนินการและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดเวลาที่ไม่เกิดผลผลิตและความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรบุคคล

จัดการแรงงานของคุณในระดับสากล ทั้งในการคัดสรรไปจนถึงการเกษียณอายุ รวมทั้งบ่มเพาะวัฒนธรรมเพื่อผลักดันการเติบโต

การจัดการด้านการเงิน

จัดการด้านการเงิน พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มี

การจัดการบริการและทรัพยากร

ประสานกระบวนการให้บริการเพื่อจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิศวกรรม จัดซื้อ การผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายรับรองคุณภาพ

การจัดการด้านการขาย

จัดทำข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำ ปรับวงจรการสั่งซื้อและรับเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

เก็บ บันทึก จัดการและเรียกค้นเอกสารและข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ทุกตัว

การบริหารจัดการโครงการ

วางแผนและดำเนินโครงการที่ง่าย ๆ หรือซับซ้อนหลายระดับได้ภายใต้มาตรการควบคุมต้นทุนและเงื่อนไขในการออกบิลที่เข้มงวด

ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ทางธุรกิจ

รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการผลผลิต

ลดความยุ่งยากในกระบวนการ ปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไรไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความซับซ้อนอย่างไร

ดูเพิ่มเติม

การจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

จัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการคาดการณ์ไปจนถึงการดำเนินการตามสั่ง

การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้พนักงานและพันธมิตรทราบปัจจัยเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

Success Stories

“Epicor ERP เชื่อมโยงธุรกิจของเราเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด”

Greg Finley
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ดูได้ทันที

“เรารู้ว่าเราต้องส่งสินค้าอะไรบ้างในแต่ละวัน และระบบนี้ทำให้การวางแผนเวลาในการผลิตง่ายขึ้นมาก”

Ivy Ganster
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ดูได้ทันที

“การตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา”

Gerard Smolenski
ผู้จัดการฝ่ายสูตรการผลิต

ดูได้ทันที