ภาพรวม
การสร้างผลกำไร
ผลผลิต
ความเรียบง่าย
ความพร้อมสำหรับอนาคต

สร้างขึ้นเพื่อการเติบโตด้านการผลิต

แข่งขัน พัฒนา และเติบโตในโลกที่เชื่อมต่อกัน Epicor ERP ช่วยผู้ผลิตควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้

  • ช่วยให้ผู้ใช้ปรับใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยมีส่วนต่อประสานและเครื่องมือที่เรียบง่ายและทันสมัยเพื่อให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น
  • ตัดสินใจอย่างได้ประโยชน์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไร
  • ให้คุณทำได้มากกว่าที่เคยด้วยทรัพยากรที่น้อยลงผ่านแนวทางใหม่ ๆ ที่คุณค้นพบในการประสานความร่วมมือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ
  • ปรับขนาดและพัฒนาด้วยระบบที่ช่วยให้คุณก้าวทันเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ERP คืออะไร

จัดการธุรกิจของคุณในทุก ๆ ด้านด้วย Epicor ERP

การวางแผนและการจัดตารางเวลา

ดำเนินการและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดเวลาหยุดการผลิตและความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการด้านการเงิน

จัดการด้านการเงิน พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มี 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

จัดการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนจากโอกาสเป็นการปิดการขายจริง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

จัดการแรงงานของคุณในระดับสากลตั้งแต่การคัดสรรไปจนถึงการเกษียณอายุรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมเพื่อการเติบโต 

การจัดการบริการและทรัพยากร

ประสานกระบวนการให้บริการเพื่อจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

การจัดการผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิศวกรรม จัดซื้อ การผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายรับรองคุณภาพ  

การจัดการการขาย

จัดทำข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำ ปรับวงจรการสั่งซื้อและรับเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ทางธุรกิจ

รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการการผลิต

ลดความซับซ้อนของกระบวนการ ลดของเสีย และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันอีคอมเมิร์ซ

มอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อแบบดิจิทัลที่ทันสมัยให้ลูกค้าด้วยโซลูชันอีคอมเมิร์ซ 

ระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

เก็บ บันทึก จัดการ และเรียกค้นเอกสารและข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ทุกตัว

การบริหารโครงการ

วางแผนและดำเนินโครงการง่ายหรือซับซ้อนหลายระดับได้ภายใต้มาตรการควบคุมต้นทุนและเงื่อนไขในการออกบิลที่เข้มงวด 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การคาดการณ์ไปจนถึงการดำเนินการตามสั่ง 

การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้พนักงานและพันธมิตรทราบปัจจัยเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 

เทคโนโลยี Epicor ERP

พร้อมใช้งานผ่านระบบคลาวด์

ปรับใช้งานผ่านระบบคลาวด์หรือในสถานที่ และเปิดทางเลือกให้คุณเมื่อธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้กับ IoT ได้

ติดตามตรวจสอบพื้นที่การผลิตของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก PLC หรือเซ็นเซอร์ IoT

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้

ระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกับ Epicor ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Jitterbit มอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้เพื่อการรวมระบบ การนำไปใช้งาน และการขยายอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์เคลื่อนที่

ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า

การสนับสนุนและการฝึกอบรม Epicor ERP

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูสิ่งใหม่ ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของ Epicor ERP

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือหลังการขาย

ขอรับการสนับสนุนและการบริการสำหรับลูกค้าผ่านทางระบบ EpicCare ที่ได้รับรางวัล

เรียนรู้เพิ่มเติม

การให้ความรู้

สร้างทักษะและผลิตภาพด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาจาก Epicor University

เรียนรู้เพิ่มเติม

กลุ่มผู้ใช้

สร้างเสริมความรู้ของคุณและรับประสบการณ์ใหม่จากเพื่อน ๆ ในกลุ่มผู้ใช้ของ Epicor

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทรัพยากร

ดูสรุปภาพรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของ Epicor Cloud ERP

ดาวน์โหลดภาพรวม (English)

เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใด Epicor Mattec MES และ Epicor ERP จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ (English)

การย้ายไปใช้ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณได้รับความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ มีเวลามุ่งเน้นไปที่ลูกค้า พนักงาน และสิ่งอื่นที่มีความสำคัญ

ดาวน์โหลด eBook (English)

เรียนรู้ว่า ERP ที่เหมาะสมช่วยลดความซับซ้อนของธุรกิจการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค (English)

Success Stories

“Epicor ERP เชื่อมโยงธุรกิจของเราเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด”

Greg Finley
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ดูได้ทันที

“เรารู้ว่าเราต้องส่งสินค้าอะไรบ้างในแต่ละวัน และระบบนี้ทำให้การวางแผนเวลาในการผลิตง่ายขึ้นมาก”

Ivy Ganster
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ดูได้ทันที

“การตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา”

Gerard Smolenski
ผู้จัดการฝ่ายสูตรการผลิต

ดูได้ทันที