Epicor ERP

รองรับการใช้งานในอนาคตด้วยโซลูชัน ERP แบบปรับขนาดได้เพื่อการเติบโตด้านการผลิต

สร้างขึ้นเพื่อการเติบโตด้านการผลิต

แข่งขัน พัฒนา และเติบโตในโลกที่เชื่อมต่อกัน Epicor ERP ช่วยผู้ผลิตควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้

 • ช่วยให้ผู้ใช้ปรับใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยมีส่วนต่อประสานและเครื่องมือที่เรียบง่ายและทันสมัยเพื่อให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้น
 • ตัดสินใจอย่างได้ประโยชน์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไร
 • ให้คุณทำได้มากกว่าที่เคยด้วยทรัพยากรที่น้อยลงผ่านแนวทางใหม่ ๆ ที่คุณค้นพบในการประสานความร่วมมือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ
 • ปรับขนาดและพัฒนาด้วยระบบที่ช่วยให้คุณก้าวทันเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Collage of a laptop, tablet and cellphone screens displaying charts and statistics.

การสร้างผลกำไร

ตัดสินใจอย่างได้ประโยชน์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและทันเวลา

เพิ่มผลกำไรด้วยการตัดสินใจที่ชัดเจน Epicor ERP นำเสนอการวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยคุณเพิ่มรายได้และผลกำไร

 • สืบค้นตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่สำคัญได้ง่าย ๆ เพื่อติดตามผลกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์
 • เจาะรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้มีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างกำไร รวมทั้งลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • ตัดสินใจแบบมีข้อมูลครบถ้วนด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ช่วยคาดการณ์ความต้องการของคลังสินค้าและคาดคะเนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

ผลผลิต

ทำได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง

วางแผนทรัพยากร ปรับสมดุลปริมาณงาน ประสานงานกับซัพพลายเออร์ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Epicor ERP ช่วยคุณในการผลักดันผลผลิตผ่านองค์กรและเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของคุณ

 • ส่งเสริมการทำงานในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ดีขึ้น พร้อมเกณฑ์ชี้วัดด้านการผลิตแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือได้
 • ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมระบบจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในตัว และระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร
 • ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และขีดความสามารถด้านการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดี (OEE)
Young man on a manufacturing floor reading a label

ความเรียบง่าย

ปรับใช้ ใช้งาน และขยายได้ง่าย

ระบบ ERP ที่เหมาะสมควรช่วยผู้ใช้ระบบให้มีชีวิตที่ง่ายขึ้น เราได้ออกแบบ Epicor ERP ขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของทุกสิ่งตั้งแต่การปรับใช้งานขั้นแรกและการเริ่มใช้งาน ไปจนถึงงานประจำวัน

 • ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เรียบง่าย ทันสมัย และการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมจริงช่วยให้ผู้ใช้ปรับใช้งานได้โดยไม่ยุ่งยาก
 • การเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้พนักงานและคู่ค้าเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริการ (SOA) ช่วยให้รวมแอปพลิเคชันได้ง่ายเพื่อให้คุณปรับปรุงการประสานความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลได้
 • การปรับใช้งานระบบคลาวด์ช่วยให้ภาระงานด้านไอทีง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีทางเลือกเพื่อปรับใช้ในสถานที่ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการเปลี่ยนผ่านได้ตามกำหนดเวลา

ความพร้อมสำหรับอนาคต

ปรับขนาด พัฒนา และเติบโต

Epicor ERP เป็นแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมที่สนับสนุนธุรกิจของคุณในปัจจุบันและช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมสู่อนาคต

 • เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และผลักดันการเติบโตทางธุรกิจด้วยคุณสมบัติการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละประเทศ
 • จัดระเบียบและรวบรวมโซลูชัน ERP ที่หลากหลายซึ่งได้มาจากการดำเนินการ M&A
 • เร่งการปรับใช้และการจัดการ API รวมถึงการรวมเข้ากับระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกับ Epicor ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Jitterbit
 • รองรับ Internet of Things (IoT) ผ่าน Azure IoT Hub เพื่อเพิ่มระบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพ และข้อมูลเชิงลึก
Hands holding a tablet in a modern manufacturing facility

เทคโนโลยี Epicor ERP

erp collage of screens

พร้อมใช้งานผ่านระบบคลาวด์

ปรับใช้งานผ่านระบบคลาวด์หรือในสถานที่ และเปิดทางเลือกให้คุณเมื่อธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติม ❯

ใช้กับ IoT ได้

ติดตามตรวจสอบพื้นที่การผลิตของคุณแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก PLC หรือเซ็นเซอร์ IoT เรียนรู้เพิ่มเติม ❯

อุปกรณ์เคลื่อนที่

ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการลูกค้า

เพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้

ระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกับ Epicor ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Jitterbit มอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้เพื่อการรวมระบบ การนำไปใช้งาน และการขยายอย่างรวดเร็ว

จัดการธุรกิจของคุณในทุก ๆ ด้านด้วย Epicor ERP

การวางแผนและการจัดตารางเวลา

ดำเนินการและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดเวลาหยุดการผลิตและความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ❯

การจัดการด้านการเงิน

จัดการด้านการเงิน พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มี ดูข้อมูลเพิ่มเติม ❯

การจัดการการผลิต

ลดความซับซ้อนของกระบวนการ ลดของเสีย และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์  ดูข้อมูลเพิ่มเติม ❯

ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ทางธุรกิจ

รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

จัดการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนจากโอกาสเป็นการปิดการขายจริง 

โซลูชันอีคอมเมิร์ซ

มอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อแบบดิจิทัลที่ทันสมัยให้ลูกค้าด้วยโซลูชันอีคอมเมิร์ซ  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

จัดการแรงงานของคุณในระดับสากลตั้งแต่การคัดสรรไปจนถึงการเกษียณอายุรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมเพื่อการเติบโต  

ระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

เก็บ บันทึก จัดการ และเรียกค้นเอกสารและข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ทุกตัว 

การจัดการบริการและทรัพยากร

ประสานกระบวนการให้บริการเพื่อจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

การบริหารโครงการ

วางแผนและดำเนินโครงการง่ายหรือซับซ้อนหลายระดับได้ภายใต้มาตรการควบคุมต้นทุนและเงื่อนไขในการออกบิลที่เข้มงวด  

การจัดการผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิศวกรรม จัดซื้อ การผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายรับรองคุณภาพ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การคาดการณ์ไปจนถึงการดำเนินการตามสั่ง  

การจัดการการขาย

จัดทำข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำ ปรับวงจรการสั่งซื้อและรับเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้พนักงานและพันธมิตรทราบปัจจัยเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 

การสนับสนุนและการฝึกอบรม Epicor ERP

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูสิ่งใหม่ ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของ Epicor ERP

เรียนรู้เพิ่มเติม ❯

บริการช่วยเหลือหลังการขาย

ขอรับการสนับสนุนและการบริการสำหรับลูกค้าผ่านทางระบบ EpicCare ที่ได้รับรางวัล

เรียนรู้เพิ่มเติม ❯

การให้ความรู้

สร้างทักษะและผลิตภาพด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาจาก Epicor University

เรียนรู้เพิ่มเติม ❯

กลุ่มผู้ใช้

สร้างเสริมความรู้ของคุณและรับประสบการณ์ใหม่จากเพื่อน ๆ ในกลุ่มผู้ใช้ของ Epicor

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare.