โซลูชัน Epicor Cloud การเติบโตอันทรงพลังโดยปราศจากขีดจำกัด

การเติบโตอันทรงพลังโดยปราศจากขีดจำกัด Epicor นำเสนอ Software as a Service (SaaS) ในระบบคลาวด์ที่จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปยังโครงการริเริ่มเพื่อสร้างความเติบโตที่สำคัญแทนระบบไอที ใช้ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่า เวลาทำงานที่รวดเร็วขึ้น และเข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกันได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกแห่งในโลก เก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบ ERP ผ่านคลาวด์ด้วยซอฟต์แวร์และบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสูงกว่านั้น ซึ่งรวมถึง: แอปพลิเคชันและการสนับสนุนผู้ใช้ การอัปเดตเวอร์ชันต่างๆ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 99.5% การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

“การทำการปรับใช้โซลูชันการผลิตและการกระจายสินค้าระดับโลกในระบบคลาวด์ให้เป็นมาตรฐานใน Microsoft Azure ถือเป็นขั้นตอนที่ขาดไปไม่ได้สำหรับ Epicor ซึ่งมีประวัติการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าให้มากที่สุด ”

David Willis
Corporate Vice President | Microsoft

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)

แพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานระบบคลาวด์

รางวัล

2016 Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award

2016 CODiE Finalist

2017 SaaS Awards Finalist

2016 TMC Cloud Computing Excellence Award

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยกับ ERP ในระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลหลักๆ ที่ลูกค้าของ Epicor เลือกระบบคลาวด์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

เปรียบเทียบการใช้งาน ERP ผ่านระบบคลาวด์กับการใช้ในสถานที่ และเรียนรู้เหตุผลว่าทำไมการเลือกจึงมีความสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

พบกับโครงสร้างพื้นฐานสากลชั้นนำของโลกที่เกิดจาก Epicor ERP ในคลาวด์

ดาวน์โหลด (ภาษาอังกฤษ)

วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเติบโต

ศึกษาวิธีการที่ซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์ช่วยเพิ่มความสำเร็จของผู้ผลิต