• แพลตฟอร์ม

ดำเนินการโซลูชั่นการบริหารจัดการธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์

Epicor ERP

ผู้ผลิตสามารถทำกำไรมากขึ้น มีผลิตภาพมากขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วยโซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่ขยายขนาดได้ซึ่งสร้างมาเพื่อรองรับการเติบโตด้านการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Epicor iScala

Epicor iScala คือ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจแบบครบวงจรที่ราคาไม่แพงแต่มีความสามารถครอบคลุมและผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดำเนินการเฉพาะพื้นที่และทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ERP คืออะไร

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) จะช่วยบริษัทในการบริหารจัดการและทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจของบริษัทสะดวกขึ้นด้วยการผูกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันภายในฐานข้อมูลและอินเทอร์เฟสเดียว เมื่อทุกแผนกหรือสถานที่ต่างมีซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลของตัวเอง ความมีประสิทธิภาพจึงด้อยลง ขั้นตอนที่มีความซับซ้อนจะทำให้เสียเวลาและเงินอย่างมาก ฐานข้อมูลที่หลากหลายทำให้เกิดความสับสนและความซ้ำซ้อน การขาดทัศนวิสัยทำให้ยากที่จะค้นหาและแก้ไขปัญหาได้ ระบบ ERP จะเชื่อมโยงพนักงานกับข้อมูลที่พวกเขาต้องการใช้เพื่อสนับสนุนลูกค้า ขั้นตอน และโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซลูชั่น ERP จาก Epicor จะช่วยให้บริษัททุกขนาดเติบโต

องค์กรระดับโลก

 • ช่วยให้มีทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นสำหรับขั้นตอนทางธุรกิจและระบบซัพพลายเชนระดับโลก
 • เพิ่มความมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการทั้งระบบ
 • ทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลที่ดีขึ้น
 • ยกระดับด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ปรับปรุงการสื่อสาร ความร่วมมือ และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ธุรกิจขนาดกลาง

 • รองรับโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีของคุณในอนาคต
 • สร้างองค์รที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น
 • ยกระดับด้านคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ปรับปรุงการสื่อสารความร่วมมือ และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบข้ามหน่วยงาน
 • ช่วยให้มีทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นสำหรับขั้นตอนทางธุรกิจและระบบซัพพลายเชน

ธุรกิจขนาดเล็ก

 • เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ลดความจำเป็นด้านไอทีให้น้อยที่สุด
 • เชื่อมต่อกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณ
 • ติดตั้งและดำเนินงานอย่างรวดเร็ว