Skip to main content

ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR)

เรียนรู้เกี่ยวกับ GDPR และวิธีที่ Epicor สามารถช่วยคุณในการปฏิบัติตามได้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Epicor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งกับตัวบริษัทและตัวลูกค้า และจะปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) เมื่อมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการปฏิบัติตาม GDPR ของ Epicor จะมีผลต่อสถานะการปฏิบัติตาม GDPR ของลูกค้า แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Epicor ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และสานต่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราเองและของลูกค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปเกี่ยกับ GDPR แนวทางการช่วยเหลือของ Epicor

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare