โรงงานอัจฉริยะของคุณ

เชื่อมต่อระบบ เซ็นเซอร์ เครื่องจักร และผู้คนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน Epicor IoT รวมความสามารถของ Microsoft Azure IoT Hub และข้อมูลรวมถึงสภาพแวดล้อมจาก Epicor ERP เข้าไว้ด้วยกัน Epicor IoT จะทำให้คุณทราบถึงข้อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติงานและกิจกรรมแต่ละวันขององค์กรของคุณได้ชัดเจนขึ้น

  • สร้างการแจ้งเตือนตามข้อบังคับเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันปัญหา
  • ติดตามและทำให้มองเห็นภาพของสินค้าคงคลังเพื่อช่วยหาจุดที่มีปัญหาคอขวด
  • เพิ่มระบบอัตโนมัติและให้พนักงานมุ่งเน้นไปยังงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาแทน
  • ทำให้เห็นภาพของข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการใช้ EDD และ EDA

ตัวอย่างกระบวนการทำงานของ Epicor IoT

ขั้นตอนที่ 1

เซ็นเซอร์ความสามารถของ IoT ส่งการอ่านค่าไปยัง IoT Hub

ขั้นตอนที่ 2

Epicor ERP อ่านค่ากิจกรรมต่าง ๆ จาก IoT Hub

ขั้นตอนที่ 3

Epicor สร้างข้อเสนอแนะคำสั่งในการบำรุงรักษาใหม่

ขั้นตอนที่ 4

แผนกบำรุงรักษาอนุมัติข้อเสนอแนะและกำหนดเวลาการบำรุงรักษา

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industrial Internet of Things (IIoT) คืออะไร