ระบบวางแผนและจัดตารางเวลา

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการ การผลิตสินค้า การจัดจำหน่าย หรือการผสมผสานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณก็จำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากร วางแผน และจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ

โซลูชั่นการวางแผนและจัดตารางเวลา

Epicor เข้าใจดีถึงความต้องการในการวางแผนและการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อนขององค์กรธุรกิจระดับโลก ตลอดจนธุรกิจที่มีสำนักงานแห่งเดียว หรือหลายแห่ง จึงนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าเหล่านี้มองเห็น และควบคุมการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

EPR ด้านการวางแผนและจัดตารางเวลา

  • การคาดการณ์ การจัดตารางการผลิตลัก (MPS) ให้การควบคุมแบบวันต่อวัน ตลอดจนการวางแผนในระยะยาวลดระยะเวลาในการรอคอยสินค้าและทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
  • การจัดการอุปสงค์และอุปทานตามเวลาเกิดขึ้นจริง พร้อมความสามารถด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านอุปสงค์ที่มาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าและการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่โรงงาน ในคลังสินค้า หรือในภาคสนาม
  • การจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง การวางแผนและจัดตารางเวลาขั้นสูง (APS) พร้อมด้วยเครื่องมือแบบแสดงเป็นภาพที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด การจัดตาารางเวลาโดยอิงกับขีดความสามารถ วัตถุดิบ และทรัพยากรจากภายนอกที่มีให้เลือกใช้งาน รวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • การจัดการโครงการที่ใช้การประมาณการณ์ การวางแผน การจัดตารางเวลา การคิดต้นทุน และการขนส่งของห่วงโซ่อุปทานอย่างละเอียดเพื่อควบคุม และวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ไข้ว) โครงการต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
  • การจัดการหน่วยงานหลายแห่งเพื่อรับมือกับการวมสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า (ไซต์) หรือบริษัทหลายๆ แห่งเข้าด้วยกัน

โซลูชั่นการวางแผนและจัดตารางเวลาของ Epicor นำเสนอชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์เพื่อทำให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเต็มศักยภาพ และทำกำไรได้สูงสุด

อเข้าไปดูการแนะนำและสาธิตการทำงานของ ERP