การผลิตเป็นชิ้น

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ Epicor ERP

คุณสามารถเพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน และเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การควบคุม และทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นในด้านห่วงโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการการจัดซื้อของ Epicor ERP

จัดการการจัดซื้อได้อย่างง่ายดายแบบทันเวลาพอดี (JIT) สำหรับสินค้าคงคลังที่ลดลงและงานระหว่างทำ (WIP) ตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้นด้วยทัศนวิสัยด้านความต้องการวัสดุสำหรับการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ Epicor

Epicor ได้ผสมผสานเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเข้ากับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกสามารถบรรลุประสิทธิภาพด้านห่วงโซ่อุปทานได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถลดต้นทุนแฝงและกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ด้วยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าปลีกแห่งเดียวหรือรวมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน Epicor ขอเสนอโซลูชัน SCM, การจัดหา, สินค้าคงคลัง, การรวมข้อมูล, การส่ง และการจัดส่งเพื่อช่วยคุณคุมต้นทุนและดำเนินการได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้านความรวดเร็วและบริการ

ขอบข่ายงานด้านทัศนวิสัยสำหรับห่วงโซ่อุปทาน:
มุมมองแบบต้นจนจบ