ในท้ายที่สุดแล้วธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างและจัดการธุรกิจให้มีผลกำไร การอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันในสภาพแวดล้อมในระดับโลกพร้อมกันกับที่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอันซับซ้อน เป็นความท้าท้ายอย่างสูงที่คุณต้องเผชิญและก้าวข้ามไปให้ได้

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จในการจัดการทางการเงินตั้งแต่การบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป จนถึงการจัดทำรายงานงบการเงินที่ซับซ้อน การวัดผลและจัดการข้อมูลผลประกอบการขององค์กร ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่ที่ใด

โซลูชั่นการจัดการการเงิน

โซลูชั่นการจัดการการเงินของ Epicor ออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือและการควบคุมเพื่อรองรับความต้องการทางกฏหมายที่ซับซ้อน และสร้างมูลค่าผ่านระบบติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีที่ประกอบด้วย

  • บัญชีลูกหนี้, lockbox, การจัดการเครดิต และการจัดเก็บหนี้
  • บัญชีเจ้าหนี้, การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การจับคู่คำสั่งซื้ออัตโนมัติ
  • บัญชีแยกประเภททั่วไป, การลงบัญชี การรวมบัญชี และการตัดบัญชีระหว่างกัน
  • การบริหารเงินสด, งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  • การจัดการเงินเดือน สินทรัพย์ถาวร และภาษี
  • การจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการวางแผน

ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการเงิน

หน่วยงานที่ดูแลกำกับกฎระเบียบ และบริษัทตรวจสอบต้องการให้องค์กรมีการกำกับดูแลทางการเงินที่ดี แต่ธุรกิจจำนวนมากยังคงใช้แหล่งข้อมูลทางการเงินที่ไม่เชื่อมโยงกัน แม้ว่าปัจจุบันสเปรดชีทที่ละแผนก ใช้อยู่กับระบบแบบเดิมๆ อาจเพียงพอสำหรับการจัดทำข้อมูลทางบัญชีการเงิน แต่เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรวมศูนย์ข้อมูลและเพิ่มความสามารถในการมองเห็นข้อมูลด้านการเงิน องค์กรจะไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดในธุรกิจ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการเงินของ Epicor รองรับความต้องการในการมองเห็นข้อมูลด้านการเงินได้โดยไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใด

ERP ด้านการจัดการการเงิน

เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะเติบโต ไม่ว่าโดยการควบกิจการ หรือการเติบโตตามปกติ ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการจัดการองค์กรที่มีธุรกิจหลากหลาย Epicor เข้าใจว่าการจัดการธุรกิจที่อยู่ห่างกันซึ่งบ่อยครั้งเป็นธุรกิจระดับโลกนั้นมีความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่าง ซึ่งมาพร้อมกับการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น การลดต้นทุนในการดำเนินงาน การชำระเงินแบบข้ามประเทศ และการรวมงบการเงินเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ ระบบจัดการการเงินของ Epicor ได้นำเสนอการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทที่รองรับการดำเนินงานที่มีหลายบริษัท หลายโรงงาน หรือมีคลังสินค้าหลายแห่ง รวมถึงการประมวลผลธุรกรรมภายในบริษัท และตอบสนองความต้องการด้านการจัดการการเงินในระดับโลกได้เป็นอย่างดี