• ความต้องการทางธุรกิจ

โซลูชั่นสำหรับทุกด้านของธุรกิจคุณ

นำธุรกิจทั้งหมดของคุณมารวมไว้ด้วยกันภายใต้ระบบข้อมูลเดียวที่ครอบคลุม โซลูชั่น Epicor ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลทั่วทั้งองค์กรง่ายขึ้น กระบวนการมีประสิทธิภาพขึ้น และสร้างความจริงเพียงหนึ่งเดียวให้แก่องค์กรทั้งหมดของคุณในคลาวด์หรือในองค์กร 

การจัดการการผลิต

ดำเนินงานกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีทัศนวิสัยในการดำเนินงานของคุณมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

การวางแผนและการกำหนดเวลา

ใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้ดีขึ้นด้วยโซลูชั่นการพยากรณ์ การวางแผน และการกำหนดเวลา 

ดูเพิ่มเติม

อีคอมเมิร์ซและ ณ จุดขาย (POS)

จัดการการขาย การชำระเงิน และการทำธุรกรรมเองและออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล การรายงาน และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำและข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจคุณที่ชัดเจนขึ้น

การจัดการและบริการข้อมูล

ปลดปล่อยพลังประสิทธิภาพของข้อมูลในธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ

การจัดการธุรกิจทั่วโลก

ดำเนินธุรกิจแบบเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่ว่าแรงงานของคุณจะดำเนินการแบบกระจายไปทั่วโลกมากน้อยเพียงใด 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดำเนินการให้ตรงตามความคาดหวังของพนักงานและสร้างแรงงานที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิผล 

การจัดการทางการเงิน

บรรลุการจัดการทางการเงินที่ดีตั้งแต่การทำบัญชีขั้นพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง 

ดูเพิ่มเติม

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ปรับปรุงการควบคุมโลจิสติกส์และเพิ่มข้อมูลเชิงลึกของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของคุณ 

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปรับงานไอทีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในขณะที่จัดการความเสี่ยงและยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ 

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

สร้างความยืดหยุ่นที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับให้เข้ากับเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและผลกำไรที่มากขึ้นกับลูกค้าของคุณ 

การจัดการผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างพนักงานตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 

การขายและการตลาด

เพิ่มปริมาณการขายและกำไรด้วยการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์และกระบวนการขายที่ราบรื่นไม่สะดุด 

วิธีการเลือกระหว่างระบบ ERP เฉพาะอุตสาหกรรมและระบบ ERP ทั่วไป

ศึกษาว่าเหตุใดการเลือกโซลูชั่น ERP เฉพาะอุตสาหกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของคุณโดยเฉพาะจึงมีความสำคัญ