• Lagerstyrning

 • Allt eftersom trycket om snabbare leveranser och bättre tjänster ökar på tillverkare och distributörer ställer de allt oftare frågan: ”Skulle ett lagerstyrningssystem kunna hjälpa oss att automatisera och effektivisera organisationen?”

  Epicor ERP Virtual Tour

  Epicor ERP
  Virtual Tour

  Get Set for Growth with Epicor

  Get Set for Growth with Epicor

  Läs mer
  Kiilto Family Oy Customer Success Story

  Kiilto Family Oy Customer Success Story

  Ladda ner nu

  Epicors® SCM-lösningar sträcker sig längre än traditionell ERP och inkluderar kompletta verktyg för lagerstyrning med en funktionalitet som tidigare bara setts i system enbart avsedda för lagerstyrning. Lösningarna är utformade för de specifika behov som finns hos tillverkare och distributörer och inkluderar en mängd verktyg förutom konventionell lagerstyrning. Epicors lösningar för lagerstyrning erbjuder fullständigt kontroll och insyn i verksamheten samt hantering av all logistik och leveranskedjor.

  Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  Epicors system innefattar omfattande funktioner för lagerstyrning.

  • Fullständig lagerstyrning, inventering, hantering av uppdrag och beräkning av aktuell belastningsbörda samt interaktiv hantering av aktiviteter i realtid.
  • Multikanalshantering av orders med automatiserad EDI samt artikelkonfiguration.
  • Ingående och utgående spårning av paket, plockhantering, orderpackning, val av emballage och RFID-funktioner.

  Epicor WMS för lagerstyrning erbjuder en helhetstäckande lösning med hantering och planering av leveranskedjor. Utan mellanhänder är Epicor WMS en kraftfull lösning som tar hand om orderns samtliga aspekter, från början till slut.

 • Epicors lösningar är utformade för globala företags unika driftbehov. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

  Prata med en expert »