• Försäljningskontroll

    Att ha tillgång till korrekt försäljningsinformation för att kunna skicka till de olika avdelningarna – marknadsföring, distribution och bokföring – är vitalt i återförsäljarbranschen. Epicors® lösningar för försäljningskontroll består av lättanvänd mjukvara som garanterar integriteten hos försäljningsinformationen och effektiviserar kontrollprocessen med en integrerad applikation med ett intuitivt gränssnitt.

    Epicor Sales Audit tar emot och behandlar transaktioner över hela organisationen och validerar dessa baserat på förinställda valideringsparametrar. Det är möjligt att generera statistik över hur många säljställen som haft problem per arbetsdag och hur många säljställen som fallit bort. Epicors intelligenta feldetektering uppdaterar information om överskott/underskott samt med felvillkor som exempelvis saknade transaktioner och aktier där kursinformation inte hittats. Det intuitiva flödet för undersökning, problemlösning och förmåga att fördjupa sig i en enskild transaktion, samt sökning i elektronisk katalog gör att den generella effektiviteten ökar inom försäljningskontrollen.

    Eftersom Epicor Sales Audit är helt integrerat med Epicor Merchandising and Inventory samt Epicor Finance tillåter det ett konstant flöde av korrekt och kontrollerad försäljningsdata för att uppdatera huvudboken. Sales Audit kan även tillhandahålla samma data till externa lösningar.

    För mer information, e-posta till infosweden@epicor.com