• Epicor® Portal

    Epicor Portal handlar inte om att leverera en ny arkitektur för portaler. Det handlar om relevant innehåll på ledande teknologi från Microsoft Sharepoint. Sharepoint har på ett effektivt sätt förbättrat infrastrukturen för portaler och minimerat relaterade omkostnader för IT. Epicor Portal ger mervärde genom SharePoint-kompatibla webbdelar med olika säkerhetsnivåer.

    Roller + Tillgång + Säkerhet + Personlig anpassning + SharePoint = Epicor Portal

    Epicor Portal bestrår av två huvudkomponenter. Epicor Administration Console, baserad på Microsoft Managemnet Console, är till för att hantera olika användarroller i systemet samt säkerhetsinställningar för användare och konsumenter, samt Portal Server. Dessa två komponenter interagerar med databaser för att skapa vyer som sedan kan användas och visas i Microsoft SharePoint eller exponeras till en rad olika format, exempelvis kalkylark i Excel-format eller XML.

    Säker portalåtkomst till information från Epicors applikationer är bara det första steget. Datautvinning och visualisering inom SharePoints webbdelar ger användaren möjlighet att bygga och dela med sig av indikationer för prestanda samt förfrågningar online. Tillkommande funktioner gör Epicor Portal än mer utskiljande genom att kapsla in affärsprocesser, arbetsflöden, notifieringar och transaktioner i speciella SharePoint Web Parts.