• ERP för Multinationella företag

    Epicor® vet att stödet som en multinationell organisation behöver är en global samarbetspartner som förstår både nyanser och förändringar på lokal nivå och samtidigt vikten av fullständig överblick och kontroll på högre nivå. Oavsett var företaget befinner sig har Epicor möjligheten att samarbeta med företaget på plats och implementera en helhetslösning som garanterar överblicken som krävs för att maximera investeringars avkastning. Epicor erbjuder direkt support på alla lösningar alla timmar på dygnet. Företaget arbetar med Epicor och Epicor jobbar för företaget. Så enkelt är det. Välkommen till Epicors värld.

    Epicor har lösningen till företagets utmaningar

    Från många års erfarenhet av att arbeta med våra kunder och branschspecifika fokusgrupper har vi på Epicor förstått att varje organisation är unik. Våra globala konsultavdelningar arbetar med våra konfigurerbara lösningar för att täcka företagets unika behov genom att implementera användarvänliga lösningar på plats. Prata gärna med våra konsulter angående fördelar och nackdelar med centraliserad kontra decentraliserad utveckling eller besparingar med globalt standardiserade processer enligt Sarbanes-Oxley (SOX). Om företaget planerar ett uppköp i exempelvis Latinamerika eller Asien men är osäkert på om det befintliga affärssystemet är kapabelt att tillhandahålla informationen som behövs inom rimlig tid, ta kontakt med Epicor. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt vi kan harmonisera verksamheten för enkelt samarbete. I det motsatta fallet, om företaget har tänkt göra sig av med en internationell del av verksamheten, varför inte se om Epicor kan hjälpa till med att snabbt leverera en kostnadseffektiv lösning inför försäljningen?

    Epicor är ett multinationellt företag som tillhandahåller lösningar till multinationella företag. Epicor finns i mer än 140 länder och erbjuder lösningar på mer än 30 språk. Med vår globala helpdesk bestående av över 400 människor på 15 platser världen över är det möjligt att ringa en lokal supportavdelning. Med 22 nationaliteter finns det stora chanser att vi talar just ditt språk. Vår support kan förklara hur våra lösningar kan hjälpa företaget med hantering av ’Recargo de Equivalencia’ i Spanien, Ryska ’Röda Storno’-transaktioner eller det kinesiska systemet med ’Golden Tax’. De kan också förklara hur regelverket i Israel skiljer sig från regelverket i Egypten eller hur våra lösningar automatiserar skattehanteringen i Brasilien, Indien eller Kanada. Vi vet vad företaget behöver. Behöver företaget det vi vet?