• ERP för medelstora bolag

  Medelstora företag är ofta en del i en leveranskedja som kräver att orders hanteras elektroniskt och medverkan i online-planering och kommunikation men hindras allt för ofta av förlegade system som helt enkelt inte tillåter en tillräckligt hög integrering med leveranskedjan. Dessa mellanstora företag upptäcker mer och mer hur de måste framstå och agera som en mycket större aktör. Faktum är att de också behöver avancerade affärssystem och total överblick över verksamheten.

  Trots att mellanstora företag kräver en högkvalitativ lösning har de generellt inte tillgång till samma resurser som de stora aktörerna. Med mindre resurser, begränsad budget och ett behov av en snabbare implementering behövs en unik lösning.

  Epicor® gör mer än att bara identifiera de svårigheter som mellanstora företag ställs inför utan erbjuder ERP-lösningar specifikt framtagna för mellanmarknaden. Våra lösningar erbjuder en låg total ägandekostnad och snabb utdelning på investeringar samt möter kraven på ökad flexibilitet inom verksamheten.

  Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  Epicor har sedan länge använt sig av .NET-teknologi och webbtjänster från Microsoft för att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Med den anpassningsbara serviceorienterade arkitekturen (SOA) har mellanstora företag möjlighet att lättare och effektivare finjustera både system och resurser för att snabbt kunna svara på branschens ständigt växlande behov.

  Våra lösningar är byggda på en teknologiskt solid grund och erbjuder därför funktionaliteten, flexibiliteten och skalabiliteten som mellanstora organisationer och företag behöver. En global hjälp- och serviceorganisation erbjuder den hjälp som krävs för att på ett flexibelt sätt implementera lösningen.

  Från Epicors start har vi byggt lösningar speciellt för denna bransch. Sett både från arkitekturen i mjukvaran och utformning av gränssnitt och själva implementeringen erbjuder vi lösningar med hög funktionalitet till en låg total ägandekostnad. En färsk undersökning visar att Epicor tillhandahåller den lägsta kostnaden per användare för implementering och underhåll av sina helhetstäckande affärslösningar.