• Epicor® för stora företag

  Epicor är medvetna om att stora företag måste hanteras som en globalt integrerad organisation istället för att hanteras som en samling av oberoende verksamheter. Stora företag behöver en affärslösning som snabbar upp organisationen, men som även gör det möjligt att införa hållbara affärsrutiner de utmaningar som är relaterade till organisationens storlek och komplexitet.

  • Öka snabbheten och förbättra varumärket. Ni måste ha tillgång till kunskap som kan ligga dold i underliggande avdelningar, utnyttja ert kollektiva know-how och marknadsföra er som ett enda företag. Avstånden för feedback mellan design, tillverkning och försäljning måste förkortas så att produkter kan införas samtidigt på många olika marknader i världen.
  • Utveckla en hållbar och flexibel IT-infrastruktur. De mer etablerade organisationerna har problem med omfattande infrastrukturer och existerande, åldrande system. Stora företag måste ha tillgång till affärsapplikationer med tillräcklig funktionalitet för att ersätta de föråldrade. Alternativt så måste den nya lösningen vara tillräckligt flexibel för att fungera som en brygga mellan det gamla och det nya samtidigt som företagets rutiner optimeras.
  • Inom organisationen, outsourcing eller off-shore. Företaget behöver ha möjlighet att välja var arbetet ska utföras, antingen om det ska skötas internt eller utföras av en utomstående samarbetspartner. Back office-systemen måste hjälpa med att fatta detta beslut och sedan hjälpa till med att utföra arbetet oavsett var i världen det ska utföras.
  • Valmöjlighet vid implementering. Självständighet hos de olika avdelningarna och platserna i verksamheten är ett resultat av kultur, geografi, historia och ibland bara ett resultat av bra affärsmetodik. Stora företag behöver en lösning som kan levereras vid behov eller på förhand för att ge stöd åt de olika behov och unika rutiner som finns i olika delar inom företaget.
  • Hela världen är marknaden för stora företag. Stora företag har behov av affärsapplikationer med stöd för anställda, kunder och leverantörer på internationell nivå. Företaget måste uppfylla internationella regelverk och ha förmåga att introducera produkter och tjänster samtidigt på olika marknader världen över.
  • Ta verksamheten till nästa nivå. Rätt mjukvarulösning kan hjälpa till att omvandla verksamheten idag och även appliceras på morgondagens långtgående strategier för tillväxt.