• IT Service Management

  Ett felande IT-system kan innebära katastrof för organisationens alla delar och lönsamhet. IT-avdelningen får ständigt önskemål om att samordna IT-systemet med affärsmålen för den övriga verksamheten, öka effektiviteten och på samma gång sänka kostnaderna. För att kunna uppfylla dessa önskemål behövs tillgång till strukturerade lösningar och riktlinjer.

  IT Service Management (ITSM) hjälper till att uppfylla organisationens mål genom att förse alla delar av verksamheten med en gemensam uppsättning av verktyg.

  ITSM spelar också en avgörande roll genom att se till att företaget uppfyller de krav och riktlinjer som branschen satt upp, exempelvis SOX, BASEL II, COBIT, ISO/BS och HIPAA. För att uppfylla dessa riktlinjer krävs både insyn och ansvarsskyldighet i både affärsprocesser och bokföring. ITSM erbjuder de verktyg som krävs för att hantera, kontrollera och lindra riskerna med IT-baserade processer och hjälper organisationen att uppnå uppsatta mål.

  Epicor® har lösningen till företagets utmaningar

  Epicor ITSM är en gedigen uppsättning applikationer med stöd för de viktigaste delarna i IT-delen av verksamheten. Lösningen är baserad på Information Technology Infrastructure Library (ITIL) version 2 och 3. Pink Elephant har certifierat lösningen som ITIL-kompatibel inom följande områden:

  • Incident Management
  • Problemhantering
  • Förändringsarbete
  • Configuration Management
  • Servicenivåhantering (Service Level Management)

  Med hjälp av ITIL får IT-avdelningen inte bara möjligheten att dra nytta av erfarenheter från liknande projekt utan även möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt hantera utvecklingen av framtida IT-system. Nettoresultatet – högre produktivitet, problemfria förändringar och effektiv IT-service.