• Orderhantering via flera kanaler

  Kunden är beredd att köpa och försäljningsavdelningen redo att hjälpa till. Företaget har artikeln, men den är slut på lagret. Hur löser man detta på bästa sätt? Missa en potentiell affär eller spendera timmar på att ringa andra säljställen?

  Att hitta den perfekta lagerbalansen är en stor utmaning för återförsäljare. För många artiklar på lager kan innebära katastrof vid en eventuell prissänkning samtidigt som slutsålda artiklar betyder uteblivna intäkter, uteblivna kunder och i värsta fall förlorade samarbetspartners. Medan tomma lagerhyllor är oundvikligt är missad försäljning möjlig att förebygga med hjälp av ett system för orderhantering via flera kanaler.

  Epicor® erbjuder en centraliserad lösning för lagerinventering och orderhantering i realtid som ger varje enskild säljkanal – POS, e-handel, telefonbeställning, butik – möjlighet att lokalisera artiklar och orders över hela organisationen.

  Om en artikel är slutsåld på ett säljställe söker Epicors lösning upp och lokaliserar denna över organisationens samtliga delar. Om den finns tillgänglig ger orderhanteraren möjlighet att ta till vara på situationen, oavsett plats och erbjuda ett bekvämt alternativ för leverans, antingen direkt till hemmet eller att hämta i butik.

  Att förena företagets butikslager och säljkanaler med Epicors lösning för orderhantering via flera kanaler reducerar dramatiskt utebliven försäljning. Företaget minskar kraftigt andelen förlorade kunder samtidigt som försäljningen ökar och kundlojaliteten stärks. Den gör det möjligt att flytta lager mellan samtliga kanaler, öka marginalerna och maximera försäljningen. Effekten låter inte vänta på sig, påtagliga resultat och avkastning på investeringen visar sig omedelbart.

  För mer information, e-posta till infosweden@epicor.com