• Affärssystem

  ERP-lösningar

 • Vi på Epicor är redo att hjälpa organisationer att dra nytta av den förändrade ekonomiska omgivningen med våra senaste affärssystemlösningar. Styrt utifrån dagens användares behov, är Epicor ERP en global affärslösning som levererar den valmöjlighet, flexibilitet och smidighet som krävs för att driva tillväxt och skapa möjligheter i din verksamhet. Besök Epicor ERP Solution Center för att lära dig mer.

  Boers & Co Customer Success Story

  Boers & Co Customer Success Story

  Get Set for Growth with Epicor

  Get Set for Growth with Epicor

  Läs mer
  Epicor ERP Virtual Tour

  Epicor ERP Virtual Tour

  Klicka här

  Epicor ERP är en heltäckande end-to-end-lösning som är tillgänglig på plats, outsourcad eller i molnet/som SaaS-lösning. Epicor ERP är till 100 % byggt på Microsoft-teknik för ökad tillgänglighet och mobila medarbetare.

  Epicor ERP erbjuder en modulär approach med robusta funktioner som fokuserar på att minska kostnaderna, effektivisera processerna och förbättra kunddialogen - allt för att främja fortsatt tillväxt och lönsamhet.

  Vad är Enterprise Resource Planning (ERP)? - Epicor Sweden

  Affärssystem (ERP)

  Epicor erbjuder integrerade affärssystem med lösningar för hantering av kundrelationer (CRM), tillverkning, supply chain management (SCM), Human Capital Management (HCM) med mera. Genom utnyttjandet av innovativa teknologier såsom webbtjänster kan Epicor genom Epicor ERP erbjuda end-to-end och branschspecifika affärslösningar som är utformade för att möta behoven hos tillverknings-, distributions- och tjänstesektorn. Med skalbarhet och flexibilitet för att stödja långsiktig tillväxt kan Epicor ERP kompletteras med ett heltäckande utbud av tjänster som genom en ”single-point-of-contact” främjar en snabb avkastning på investeringen och en låg total ägandekostnad. Mer


  ERP

  Epicor ERP är mycket flexibelt och skalbart och kan därför implementeras för att passa just dina unika operativa behov, dina resurser och din budget. Epicor ERP kan installeras på plats, outsourcas, eller som en SaaS- eller molnapplikation. Du bestämmer helt enkelt vilken implementeringsmodell som är rätt för din organisation.

  sweden-collage-e10

  Affärssystem

  Om ditt företag är verksamt globalt, antingen som en multinationell koncern, med en enda anläggning i ett annat land eller helt enkelt som en handelspartner, inser du behovet av lokal funktionalitet och följsamhet för att ditt företag ska kunna drivas på ett effektivt sätt.

  Epicors nästa generations affärssystem representerar en ny typ av lösning; en lösning som redan från början är byggd för att kunna uppfylla kraven på världens största marknader genom en approach med konfigurerbara affärsregler. Våra lösningar används i mer än 150 länder och finns på mer än 30 språk.

 • Epicor ERP Virtual Tour

  Epicors virtuella ERP-tur

  Klicka här »


 • Kunder kan logga in på EpicWeb kundportal för att se en virtual tour och för att besöka vårt uppgraderings- och migrationscenter.

 • Epicors lösningar är utformade för globala företags unika driftbehov. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

  Prata med en expert »