• Service

  Epicors® professionella serviceteam består av mer än 500 skickliga konsulter vars erfarenhet av att leverera branschlösningar för tillverkning, distribution, återförsäljning, hotell och tjänster stöttas av en bevisat fungerande bakgrund av framgångsrika implementeringar världen runt. Epicors serviceteam erbjuder lokalt kunnande och har ett globalt perspektiv för att garantera påtagliga resultat för kunder över hela världen, alltid med fokus på lönsam tillväxt.

  Genom följande erbjudanden kan Epicor tillhandahålla en omfattande uppsättning tjänster byggda runt långvariga samarbeten för att främja framgång även i framtiden.

  Bevisat fungerande Signature Implementation

  Framgångsrika implementeringar baseras på metodologin Signature som har utvecklats och förfinats under Epicors mer än 20-åriga historia. Utvecklad, förbättrad och bevisat fungerande efter tusentals projekt och hundratals konsulter inblandade. Signature ger Epicor möjlighet att leverera effektiva, kraftfulla och välhanterade projekt till varje kund, oavsett var kunden befinner sig. I dagsläget har Epicor utfört framgångsrika implementeringar i mer än 140 länder.

  Signature handlar om att ta hand om det samarbete vi har byggt upp med våra kunder för att kunna leverera framgångsrika implementeringar. Det ger Epicor möjlighet att erbjuda konsekventa, kundfokuserade implementeringar och tillhandahåller ett ramverk för gemensamt ansvar på vägen mot framgång. Signature är en välstrukturerad, bevisat fungerande metodologi som guidar företaget genom en femstegsprocess, från en djupgående analys av verksamheten och dess behov hela vägen till överlämning. Detta ger företaget möjlighet att snabbt komma igång med att använda Epicors lösning i sin dagliga verksamhet.

  Remote Consulting Center

  Epicor Remote Consulting Center finns tillgängligt för åtskilliga av Epicors produkter och erbjuder ett kostnadseffektivt, flexibelt stöd och service för att hjälpa kunder med sina implementeringar. Med hjälp av en detaljerad projektplan baserad på Epicor Signature kan företaget enkelt ledas genom uppgraderingsprocessen utan att en konsult från Epicor behöver närvara på plats vilket sparar både tid och pengar.

  Business Process Consulting

  Förutom vinsten det innebär med en snabb implementering kan Epicor Professional Services hjälpa till med att ge en högre avkastning på investeringen genom konsultverksamhet inriktad på hantering av affärsprocesser. Genom mångårig erfarenhet har Epicors konsulter lärt sig hur de ska få ut det mesta ur applikationerna och vilka tillämpningar som ger bäst resultat. Epicor hjälper företaget att utvärdera affärsprocesserna både före och efter implementering med fokus på ett kontinuerligt förbättrande av de olika momenten.

  System Hardware and Consulting

  Duktiga konsulter med goda kunskaper inom både Epicors lösningar och de bakomliggande plattformarna som krävs hjälper företaget att planera för infrastruktur, dimensionering av hårdvara samt hantering av fortsatt tillväxt.

  Process and System Review

  Process and System Review är en analys som utförs av konsulter med goda kunskaper, både inom branschen och inom Epicors lösningar. Den djupgående analysen består av en femstegsprocess som ger företaget möjlighet att fokusera sina resurser på projekt med högavkastning och att minimera den totala ägandekostnaden. Ett överskådligt tidsschema över implementeringen ser till att projekten slutförs snabbt och effektivt.

  KPI Workshops

  Epicors KPI Workshops tar företaget genom processen att få en ny, objektiv bild av verksamheten och översätter sedan denna information till mätbara mål och nyckelindikatorer. Kunder använder dessa workshops för att bättre förstå styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Slutresultatet är en hållbar plan med mätbara mål så att förbättringar kan göras på de områden där de bäst behövs.