• BPO-Tjänster

    Epicor® är medvetna om att friheten att kunna fokusera på huvudverksamheten är en förutsättning för att företaget ska nå framgång. Genom en serie kompletterande och globalt åtkomliga servicelösningar kan Epicor hjälpa till med ledning och optimering av hela IT-investeringen vilket hjälper företaget till ökad lönsamhet genom att leverera kostnadseffektiva tjänster samtidigt som företaget kan fokusera på sin verksamhet.

    Epicors BPO-tjänster ger kunden möjlighet att göra förändringar i verksamheten genom hantering av de processer som inte skapar mervärde. BPO-tjänsterna är en naturlig utveckling av Epicor Manage Services och ger inte bara kunderna möjlighet att kunna fokusera på huvudverksamheten utan ser även till att de sparar tid och resurser för att kunna göra det mesta av nya möjligheter. På Epicor är BPO-tjänster inte bara ett sätt att sänka kostnaderna, det är ett nyckelverktyg för verksamheten som hjälper till att hantera utgifter, ha tillgång till de bästa resurserna när de bäst behövs och hjälper till att öka lönsamheten i verksamheten. I dagsläget kan Epicor tillhandahålla mer än bara gedigna affärsapplikationer. Med verksamhet i Bratislava i Slovakien, Monterey i Mexiko och Kuala Lumpur i Malaysia kan Epicor erbjuda globala BPO-tjänster.