• Epicor for Service Enterprises

  Epicor®  for Service Enterprises är en marknadsledande lösning för projektdrivna bolag som sträcker sig längre än traditionell PSA (Professional Services Automation) och har tagits fram speciellt för att möta de behov som finns i mellanstora till stora serviceorganisationer. Epicor for Service Enterprises sammanlänkar organisationens alla delar till en och samma knytpunkt. Lösningen fungerar på samma sätt som verksamheten och ger alla delar av organisationen möjlighet att arbeta mot samma applikation.

  ESA Diagram

  Epicor for Service Enterprises gör det möjligt att snabbt svara på den ständigt växlande efterfrågan företaget möter. Lösningen automatiserar och hanterar alla delar i verksamheten, mjukvara och anbudshantering, ser till att alla delar i kontrakt uppfylls, tar hand om hantering av tillgångar och resurser samt sköter bokföring på projektnivå, allt inom en och samma lösning. Övergripande implementering av webbtjänstteknologi gör Epicor for Service Enterprises den enda lösningen för servicebranschen som erbjuder storföretagens funktionalitet till ett pris anpassat för mellanstora företag. Lösningen kombinerar ett enkelt gränssnitt med fullständig funktionalitet och höga prestanda.

  Epicor tillhandahåller en framgångsrik plattform för dagens serviceorganisationer genom att leverera en omfattande lösning för att klara de fem huvuddelarna inom servicesektorn, få uppdrag, effektiv bemanning, hantera nyanställningar, effektivisera den ekonomiska driften och analys av slutresultatet. Epicor for Service Enterprises består av åtta projektinriktade programsviter som var och en inkluderar individuella moduler som sömlöst länkas samman för att dela information. Detta resulterar i fullständig effektivitet och ökad lönsamhet.

  Läs mer om lösningarna i programsviten Epicor for Service Enterprises

  Läs mer om Epicors branschspecifika lösningar

  Epicor erbjuder en rad branschspecifika lösningar baserade på Epicor for Service Enterprises.  Klicka här för mer information angående våra industrilösningar.

  För mer information, e-posta til  infosweden@epicor.com

 • Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.

  Kontakta säljavdelningen »