Ny version av Epicor Mattec MES erbjuder människa-maskin-gränssnitt


Stockholm, Sweden, June 08, 2015

Epicor Software Corporation, global ledare inom affärssystemlösningar för aktörer inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn, meddelar idag att de lanserar ett nytt högpresterande inbyggt människa-maskin-gränssnitt eller "Human Machine Interface" (HMI) i nästa generations Epicor Mattec Manufacturing Execution System (MES) för att stödja en förbättrad produktivitet och snabbhet på verkstäderna.

Det nya HMI-gränssnittet ger tillverkare möjligheten att koppla upp, hantera och övervaka processer i alla typer av smarta enheter. Med information i realtid om statistik, maskinstatus, instruktioner, varningar och meddelanden hålls anläggningsoperatörer, chefer och ingenjörer uppdaterade om vad som händer på fabriksgolvet. Det nya gränssnittet ger omedelbar tillgång till verksamhetskritisk information vilket inte bara minskar riskerna för bristande regelefterlevnad - de verkstadsanställda kan arbeta snabbare och säkrare samtidigt som genomströmningen av produktionen ökar.

Med den växande utbredningen av mobilitet och BYOD förväntar sig den moderne anställde att kunna ta del av information oavsett när och var den behövs. I och med ett "out of the box"-upplägg som inte kräver någon mjukvara då det nya HMI-gränssnittet redan är inbäddat i Epicor Mattec MES, sparas både tid och kostnader för utrullning och utbildning. Det gör det möjligt för tillverkare att utöka den mobila verksamheten och tillgodose de olika enheter som används i verkstäderna idag och samtidigt stödja de behov och förväntningar som nästa generations uppkopplade medarbetare har.

Lösningen kan enkelt konfigureras att tillhandahålla skräddarsydd statistik, diagram och kopplas till externa webbplatser- och tjänster. Användare kan även lägga in innehåll som videos, PDF-filer och personliga informationspaneler - allt för att stödja övergången till det papperslösa fabriksgolvet. Som bas i lösningen finns standardiserade "best practice"-upplägg anpassade för tillverkare, vilket gör det enkelt att sedan bygga på med egna arbetsflöden optimerade för sin verksamhet. Det kan öka verkstäders produktivitet, förbättra effektiviteten av maskiner och underhåll och även minska på driftstopp i samband med skötsel, omställningar eller installationer.

- Industriella lösningar drivs fortsättningsvis av konsumenttrender som BYOD och IoT. Tillverkare förväntar sig flexibilitet och positiv användarupplevelse även på fabriksgolvet - men behöver tillförlitlighet, säkerhet och realtidsdata anpassad för den industriella miljön. Den nya Epicor Mattec MES med inbäddad HMI förbättrar operatörers produktivitet, mobilitet och effektivitet med större flexibilitet att rulla ut de system som bäst möter tillverkarnas och deras kunders behov, säger Tom Muth, Senior Manager, Product Marketing, Epicor MES.

Mattec MES med ökad produktivitet och snabbhet
Epicor Mattec MES är en "out-of-the-box" och konfigurerbar MES-lösning som är designad för att möta de operativa utmaningar som finns inom tillverkning som gummi- och plast-, metall- och fordonsindustrin. Lösningen erbjuder en omfattande uppsättning MES-funktioner för produktionsplanering, maskindrift och underhåll, kvalitetsstyrning och realtidsanalyser för att övervaka maskiner och analysera maskinrelaterade data såsom "Overall Equipment Effectiveness" (OEE), finansiella resultat, svinn, utbyte och energiförbrukning. Systemet tar in data direkt från maskiner och operatörer och levererar både produktionsstatistik och verksamhetsanalys i realtid i ett enkelt och visuellt manér. Diskreta tillverkare använder Mattec MES för att kunna leverera snabbare, öka kvaliteten, minska svinnet samt för att kunna öka genomströmningen som hjälper dem att leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris.

Systemet kan också integreras med Epicor ERP. Integrationen förenklar driftsättning och levererar resultatet snabbare så att användarna kan hitta styrkan i ett slutet affärssystem som sammanbinder ledningen med verkstadsarbetarna i realtid. Detta gör det möjligt för användare att bättre utnyttja uppgifter som kommer från verkstaden som är avgörande för att förbättra den operationella effektiviteten och maximera lönsamma tillverkningsresultat.

Om Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på www.epicor.se.

Följ Epicor på Twitter: @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @EpicorEMEA, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC och @EpicorRU.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt:
Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62
emma.grundmark@epicor.com