Ledande varumärke för badrumsinredning NORO väljer Epicor ERP


Stockholm, Sweden, August 24, 2016 Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem som stöttar företags tillväxt, meddelar idag att NORO väljer Epicor ERP.

NORO bildades 2007 och är idag Sveriges största privata renodlade badrumsföretag. Företaget erbjuder deras kunder en enklare väg till badrumslyx. Med omkring 40 anställda och en omsättning på 120 miljoner kronor befinner sig nu Halmstadsföretaget i en expansiv fas. För att fortsätta växa och kunna möta kraven på marknaden av elektronisk hantering och realtidsuppdateringar behövde de investera i ett nytt affärssystem:

– Vi levererar produkter till stora koncerner runt om i Skandinavien och en utmaning har varit att möta deras krav. Med ett modernt affärssystem som Epicor ERP på plats kommer vi bli smidigare att arbeta med då vi kan ta emot order och få respons elektroniskt och även förse återförsäljare med lagerstatus i realtid. Epicor kommer stärka kundnyttan genom att vi kan bemöta våra kunders krav på modern kommunikation såsom bland annat orderflöde och betalningsflöde via EDI (Electronic Data Interchange), säger Susanne Engerfalk, daglig ledare på NORO AB.

NORO har en stark tillväxt och tar marknadsandelar på den skandinaviska marknaden. Förutom att fortsätta växa på befintlig marknad söker företaget även hitta fler försäljningskanaler samt expandera till andra länder, bland annat till Baltikum. Företaget ser att Epicor ERP kommer att bidra till bolagets framtida tillväxt:

– Epicor ERP erbjuder mer än vad vi behöver i dagsläget, vilket ger oss utrymme att växa i systemet i takt med att vår verksamhet gör det. Med affärssystemet kommer vi enkelt kunna lägga till nya marknader utomlands och systemet kommer att stödja våra processer och effektivisera vårt arbete, säger Engerfalk.

– Vi kommer kunna dra stor nytta av affärslösningens flexibla modulsystem där vi enkelt kan lägga till de delar som passar oss, som exempelvis CRM:et. En annan viktig funktion är den sömlösa integrationen med Microsoft Office®. För oss innebär det att vår kundtjänst och våra säljare kan arbeta direkt mot affärssystemet, även när de inte är online. Det kommer att spara oss tid och ge oss ökad effektivitet, säger Engerfalk.

Epicor implementerade systemet tillsammans med partnern Need2Code som leder konsultarbetet hos NORO.

Om Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation driver företags tillväxt. Vi erbjuder flexibel, industrispecifik mjukvara som är framtaget utifrån behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, detaljhandeln och service industrin. Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och operativa krav ligger till grund för alla lösningar – i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor har en djup förståelse för din bransch och tillhandahåller lösningar som hanterar komplexiteter, ökar effektiviteten och frigör resurser så att du kan fokusera på tillväxt. För mer information, kontakta Epicor eller besök www.epicor.se.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.


“Epicor ERP erbjuder mer än vad vi behöver i dagsläget, vilket ger oss utrymme att växa i systemet i takt med att vår verksamhet gör det.”

Susanne Engerfalk
Daglig ledare
NORO AB