Gartner utser Epicor till visionar for femte aret i rad


Stockholm, Sweden, December 12, 2014

Stockholm, 12 december, 2014 - Epicor Software Corporation, global ledare inom affärssystemlösningar
för aktörer inom tillverkning, distribution, detaljhandel och tjänstesektor, meddelar idag att de återigen blivit
utnämnda till visionär av Gartner, Inc. i Gartner Magic Quadrant (MQ). Utnämningen gäller kategorin
singelinstallerad ERP för produktcentrerade mellanstora företag och är baserad på en utvärdering av Epicors
nästa generations affärssystem (ERP), Epicor ERP version 10.1 För att ta del av rapporten i sin helhet,
besök Epicors hemsida.


Epicor ERP för flexibilitet, samarbete, tillgänglighet, enkelhet och mobilitet


- Vi är stolta över vår position som "Visionär" i kvadranten för femte året i rad, säger Joe Cowan, vd och
koncernchef för Epicor. Våra kunder förlitar sig på att vi levererar innovativa affärslösningar med en global
kapacitet och branschkunskap som hjälper dem skapa ökad tillväxt, lönsamhet och inspirera till nya
möjligheter. Med Epicor ERP 10 har vi förändrat vår teknologi och levererar en mycket skalbar, "multi-tenant"
SaaS-lösning som vi tror är oerhört viktigt med tanke på den viktiga roll molnet spelar i moderna företag.
Andra viktiga förbättringar omfattar åtkomst för mobila enheter, grafisk modellering för att förenkla
driftsättning, förbättrad analys samt sociala verktyg som främjar det moderna sättet att arbeta. Kunder över
hela världen drar nytta av vår ERP-lösning som nu är snabbare att installera, lättare att använda och ger den
smidighet företag behöver för att lyckas nu och i framtiden.

Fler än 4 500 kunder har valt Epicor ERP, från tillverkare och distributörer till serviceföretag, med
representerar i fler än 80 länder runt om i världen. I april 2014 lanserade Epicor ERP 10 som bygger på
teknik som göra ERP mer lättanvänt, ger större samverkan och större tillgänglighet. Epicor ERP är utformad
för att stödja områden som är viktiga för dagens företag som: social samverkan, flexibilitet, bättre prestanda
och stor tillgänglighet på olika enheter.


Epicor ERP levererar en konsekvent upplevelse med en enda lösning på flera enheter, från surfplattor till PC,
med utökade distributionsval: på plats, moln eller som administrerad tjänst. Epicor ICE Business Architecture
ligger till grunden för Epicor ERP och utgör ramverket som gör det möjligt för organisationer att leda Epicor
ERP-lösningen till specifika affärsregler och processer utan att ändra källkoden. Detta leder till ökad
prestanda, skalbarhet, användarvänlighet, lägre kostnader, samtidigt som det blir lättare att göra affärer och
att använda Microsoft®-tekniken till hundra procent. (Se pressmeddelanden: Epicor Provides a Look at
Potent Technology 'Under the Hood' of New Epicor ERP v10 och Epicor Showcases ERP version 10 in the
Cloud at IMTS 2014.)

Källa:

1 Gartner Inc. "Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies" av
Christian Hestermann, Nigel Montgomery, Chris Pang and Michael Guay, 26:e november, 2014.

Om Gartner Magic Quadrant

Gartner rekommenderar inte specifika leverantörer, produkter eller tjänster som framställs i deras publikation
och råder inte teknikanvändare att enbart välja de leverantörer som fått högst placering. Publikationen är
baserad på slutsatser av Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger
sig alla garantier, uttryckta såväl som underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive
garantier om säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom
tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till
företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade
affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM)
och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka
lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet
tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg
total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets
internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen.
Mer information finns på www.epicor.se.

Följ Epicor på Twitter: @Epicor@Epicor_Retail@Epicor_DIST@Epicor_MFG@EpicorEMEA@EpicorUK@EpicorAPAC@EpicorLACoch @EpicorRU.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt: Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics 
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62+46 70 960 86 62 
emma.grundmark@epicor.com