Epicor varnar företag på mogna marknader – bristande investeringar i teknisk infrastruktur kan hindra tillväxt


Stockholm, Sweden, September 08, 2016

Företag som är verksamma på mogna marknader riskerar att hamna efter företag på tillväxtmarknader som i större utsträckning använder sig av teknik för att driva tillväxt. En internationell undersökning från Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem, visar att 54 procent av chefer på tillväxtmarknader menade att ”ledande teknologi” är viktig för tillväxt, jämfört med bara 36 procent av chefer som är verksamma på mogna marknader.

Undersökningen genomfördes av MORAR Consulting på uppdrag av Epicor och 1 800 chefer tillfrågades i 12 länder runt om i världen.  

Chefer som är verksamma på tillväxtmarknader lägger stor vikt vid flexibel teknik för att driva tillväxt. Det skapar bättre förutsättningar när det är dags för organisationen att expandera till andra länder. Företag som har mer flexibla arbetsmetoder kan reagera snabbare när marknadsförhållanden förändras, vilket även förbereder dem på tillväxtkraven.

  • Den internationella undersökningen visar att tre fjärdedelar (77%) av företag på tillväxtmarknader är överens om att flexibla arbetsmetoder och tekniker, såsom att kunna arbeta mobilt, är betydande för att behålla nyckel anställda. Jämfört med endast 62 procent av verksamheter i mogna marknader.

Studien visar dessutom att företag på mogna marknader inte ser lika stor nytta med ny teknik som kan reducera vardagliga arbetsuppgifter så som repetitiv fakturahantering och manuell lagerräkning.

  • 65 procent av cheferna på mogna marknader menade att detta bidrog till att anställda stannar kvar, jämfört med 75 procent på tillväxtmarknader.

– Chefer som är verksamma på mer mogna marknader kan i själva verket hindrar tillväxt om de inte gör strategiska investeringar i viktiga arbetsprocesser och teknik som kan öka verksamhetens flexibilitet. De måste inse fördelarna med flexibel och smidig teknik och komma ifrån föråldrade system som varken möter dagens eller framtida affärskrav. De mogna marknaderna anses ofta vara ledande inom teknisk innovation, men de behöver leva som de lär om de ska fortsätta dra nytta av de och växa. Detta blir också mer viktigt för att kunna attrahera nästa generations arbetskraft. Millennials, eller generation Y, förväntar sig trots allt arbeta med den senaste och mest flexibla tekniken, säger Matthias Mueller-Wolf, Regional Vice President Europe, Epicor Software.

21 procent av svenska chefer menade att deras största prioriteringar under de närmaste åren var att expandera till nya marknader och att satsa på nya produktområden. 44 procent av dem ansåg att banbrytande teknik/IT är en avgörande faktor för att behålla nyckelanställda. Det är viktigt för svenska chefer, som är verksamma på en mogen marknad, att fortsätta satsa på flexibla arbetsmetoder och moderna affärslösningar för att ta tillväxtmålen till konkreta expansionsplaner.

Samma undersökning visade att 40 procent av chefer på den internationella marknaden menade att tekniskt ledarskap var en viktig faktor för att stimulera tillväxt. Men siffrorna påvisade även att företag på mogna marknader kan få svårt att uppfylla verksamhetens mål om de inte investerar i teknik, då snabbt växande konkurrenter satsar på de senaste processerna och tekniken för att överträffa dem. I och med dagens globala ekonomi finns konkurrenterna till och med på andra kontinenter och då måste organisationer vara flexibla för att anpassa sig till marknadens krav medan de växer.

– Ett modernt affärssystem kan hjälpa företag, på så väl tillväxtmarknader som på mogna marknader, att hantera förändringar och framgångsrikt konkurrera på en global skala. Detta är särskilt viktigt för snabbt växande företag då de behöver en flexibel IT-infrastruktur som kan integreras i olika regioner och som kan klara av att hantera en större och mer komplicerad affärsmodell. På dagens globala marknad måste chefer se till att de har ett skalbart stöd som lätt kan anpassas till ofrånkomliga förändringar, i synnerhet medan de växer, avslutade Mueller-Wolf.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation driver företags tillväxt. Vi erbjuder flexibel, industrispecifik mjukvara som är framtaget utifrån behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, detaljhandeln och service industrin. Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och operativa krav ligger till grund för alla lösningar – i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor har en djup förståelse för din bransch och tillhandahåller lösningar som hanterar komplexiteter, ökar effektiviteten och frigör resurser så att du kan fokusera på tillväxt. För mer information, kontakta Epicor eller besök www.epicor.se.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.“Chefer som är verksamma på mer mogna marknader kan i själva verket hindrar tillväxt om de inte gör strategiska investeringar i viktiga arbetsprocesser och teknik som kan öka verksamhetens flexibilitet.”

Matthias Mueller-Wolf
Regional Vice President Europe
Epicor Software