37 procent av svenska kontorsarbetare upplever stress till foljd av att de behover fatta ogrundade beslut – Nara en tredjedel tror att losningen ligger i teknik


Stockholm, May 13, 2015

STOCKHOLM, 13 maj, 2015 - Epicor Software Corporation, global ledare inom affärssystemlösningar för aktörer inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn, meddelar idag att pressen för svenska kontorsanställda att fatta blinda affärsbeslut på jobbet gör många av dem stressade och oroliga att de inte kan göra vad som krävs av dem, enligt en ny undersökning. Undersökningen som genomfördes av ICM, på uppdrag av Epicor Software Corporation, avslöjar att nära tre fjärdedelar av svenska kontorsarbetare (73%) har varit tvungna att fatta ogrundade beslut någon gång under sin karriär. Dessa beslut kan oavsiktligt äventyra medarbetarnas hälsa och välbefinnande. 37 procent av svenska kontorsarbetare menar att beslutsfattande utan tillräcklig information leder till mer stress. Studien tyder på att stressen beror på oron för konsekvenserna av att fatta beslut på bristfällig information. Svenska arbetare anser att det kan skada deras personliga rykte (31%), eller att det kan leda till en dålig personlig insats (24%), medan vissa är rädda att de kan förlora sina jobb till följd av felaktiga beslut (8%).

Beslut som fattas på bristfällig information påverkar inte bara medarbetarnas prestationer utan också organisationerna. Konsekvenserna för företagen är dålig presterande organisationer (27%) och förlorade intäkter (15%) som ofta är en följd av stressen de anställda upplever.

Trots dessa risker ombeds många arbetare att ofta fatta beslut utan tillräcklig information. Nära en av fyra (23%) gör det månatligen, 15 procent gör det veckovis och 5 procent dagligen. Siffrorna bekräftar resultaten från PwC:s "Big Decisions survey: Gut & gigabytes" 2014 där nära en tredjedel av de anställda (32%) beskriver beslutsfattandet inom sin organisation som "mycket datadriven."

En datadriven strategi skulle kunna skapa en enkel lösning på problemet. Om organisationerna skulle få bättre system på plats tror de flesta anställda att det skulle bidra till att motverka dessa problem - 31 procent av respondenterna menar att de går att lösa med teknik. - När företagets rykte, intäkter och personalvård står på spel är det viktigt att organisationer har teknik och system på plats för att göra det möjligt för anställda att fatta säkra beslut, särskilt för snabbrörliga industrier med hög press såsom tillverknings- och distributionsindustrin där det finns knappa utrymmen för misstag, säger Keith Deane, vice vd och internationell direktör för Epicor Software.

- Det faktum att folk blir stressade av att fatta beslut utan rätt information nära till hands och att de är oroliga för att det kan kosta dem deras jobb, är något som organisationerna måste ta på allvar, tillägger Deane.

John Atherley, Epicor ERP-kund, IT-chef för Maher Limited och ledamot för Epicor EMEA User Group tillägger: - Nu när det finns så mycket tillgängliga data för företagen kan det vara skrämmande att sy ihop det hela till gripbara insikter. Men i själva verket bör inte det sanna värdet av informerade beslut underskattas. Sedan vi införde ett ERP-system i vår verksamhet har inte bara våra anställda blivit gladare och mer självsäkra, utan vi har även kunnat fatta bättre beslut snabbare och vår verksamhet har vuxit väsentligt.

Epicor har utvecklat en svit av "end-to-end" mjukvarulösningar för att hjälpa organisationer att fatta bättre beslut och som gör det möjligt för företag att samla ihop data från hela företaget för att ge taktisk information och strategisk insikt. Epicor ERP ger företagen en teknikplattform som kan inspirera dem som bedriver verksamheter i dag och i framtiden - på alla enheter, när som helst och var som helst i världen. Det är en företagslösning som stöder tillväxt och expansion till nya marknader och uppmuntrar företagen att knyta an till sina kunder, partners, medarbetare och produkter på nya och innovativa sätt. Om undersökningen Undersökningen genomfördes av ICM Unlimited, en del av Creston Unlimited, en brittisk-baserade marcoms och forskargrupp [mars 2015]. Online-enkäten genomfördes bland 500 kontorsarbetare i Storbritannien och 400 på följande marknader: Tyskland, Sverige, Förenade Arabemiraten, med ett totalt urval på 1 700. Allt arbete har utförts i enlighet med ISO 27001 och 20252.

Om Epicor Software Corporation Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på www.epicor.se. Följ Epicor på Twitter: @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @Epicor_MFG, @EpicorEMEA, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC och @EpicorRU.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt: Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics 
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62+46 70 960 86 62 
emma.grundmark@epicor.com