• Aberdeen Group – 2008 Total kostnad för ERP. Epicor® uppvisar låg total ägandekostnad

    Läs hela rapporten för att förstå hur Epicor uppvisar det lägsta förhållandet av serviceavgifter i relation till spenderad summa på mjukvara för små och mellanstora företag.

    Total ägandekostnad kvarstår som en viktig faktor som påverkar ERP-strategier och beslut. I denna rapport mäter Aberdeen kostnaden för mjukvara, service och underhåll hos ett flertal återförsäljare. Denna rapport besvarar frågan: Vad kan det genomsnittliga medelstora företaget med en avkastning på mellan $50 miljoner och $1 miljard förväntas betala för en ERP-lösning?


    Se hela rapporten idag.