• Technology Solution Partner: Intermec

    Intermec Technologies Corp. är en ledare inom globala lösningar för leveranskedjor och inom utveckling, tillverkning och integration av trådlös och icke trådlös automatiserad datainsamling, Intellitag® RFID (identifiering med hjälp av radiofrekvens) samt mobila datorsystem. Företagets produkter och tjänster används av kunder inom många branscher för att öka produktiviteten, kvaliteten och mottagligheten för olika delar i verksamheten, allt från hantering av leveranskedjor och resurser och tillgångar till försäljning och service.

    Epicor® är partner i Intermecs Honors Partner Program. Honor-programmet är framtaget för att uppmärksamma och premiera partners som uppvisar överlägsen mjukvara med integreringssfunktionalitet samt skapar efterfrågan på sina respektive marknader.

    Mer information om Intermec finns på  www.intermec.com.

  • Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.

    Kontakta säljavdelningen »