• Technology Solution Partner: Intermec

    Intermec Technologies Corp. är en ledare inom globala lösningar för leveranskedjor och inom utveckling, tillverkning och integration av trådlös och icke trådlös automatiserad datainsamling, Intellitag® RFID (identifiering med hjälp av radiofrekvens) samt mobila datorsystem. Företagets produkter och tjänster används av kunder inom många branscher för att öka produktiviteten, kvaliteten och mottagligheten för olika delar i verksamheten, allt från hantering av leveranskedjor och resurser och tillgångar till försäljning och service.

    Epicor® är partner i Intermecs Honors Partner Program. Honor-programmet är framtaget för att uppmärksamma och premiera partners som uppvisar överlägsen mjukvara med integreringssfunktionalitet samt skapar efterfrågan på sina respektive marknader.

    Mer information om Intermec finns på  www.intermec.com.

  • Epicors lösningar är utformade för globala företags unika driftbehov. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

    Prata med en expert »